JÓGOVÝ WORKSHOP PRE VEREJNOSŤ


1. Aké máte skúsenosti s jogou?
2. Čo sa chcete na workshope naučiť?
3. Upresnite sumu Vašej vstupenky - orientačná cena je 30 eur:
4. Odkiaľ ste sa dozvedeli o tomto podujatí?
Objednávka stravy - cena jedného jedla je 6 eur:
Nedeľa - večera

Vaša adresa pre vystavenie faktúry a miesto na poznámku:
Ďakujeme Vám za vyplnenie prihlasovacieho formulára.
Na základe Vašich údajov Vám vystavíme a zašleme faktúru.