Ponúkame Vám rozhovor učiteľov jogy Mateja Štepitu zo školy joga Premena a Vlada Wagnera zo školy joga Ásana s redaktorkou Mirkou Ondrejčíkovou.

Diskusia je odozvou na aktuálne spoločenske dianie a učitelia jogy v nej poukazujú na širšie možnosti, ktoré človek má v konfrontácii s koronavírusom.


Našim cieľom je ukázať aj tie možnosti starostlivosti o zdravie, ktoré v bežnej diskusii nezaznievajú.
Poukazujeme na fakt, že človek je komplexná bytosť, ktorá má telo, životné sily, dušu aj ducha.
Všetky tieto zložky ľudskej bytosti pripsievajú k udržaniu zdravia a treba ich zohľadniť.


Poukazujeme na dôležitosť pohybu, ale aj sily a koncentrácie vedomia.
Silu vedomia zdôrazňujeme kvôli pozitívnemu vplyvu na zdravie a imunitu, ale aj na medziľudské vzťahy a spoločenskú situáciu, ktoré sú dnes tiež vystavené skúškam.

Prajeme Vám inšpiratívne sledovanie nášho príspevku.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.