Matej Štepita

MATEJ ŠTEPITA
Činnosť vo zväze:
Vediem tím zväzu. Pôsobím ako lektor na vzdelávacích podujatiach; najviac sa venujem témam duševného zdravia a rozvoja, slobodnej spirituality, pokročilým ásanám a pedagogickým témam. Píšem články a publikujem videá so vzdelávacím obsahom k týmto oblastiam. Členom zväzu aj externým inštruktorom jogy ponúkam individuálne konzultácie zamerané na odborné skvalitnenie svojej práce v rôznych oblastiach. Venujem sa tiež pestovaniu vzťahov s partnermi – organizáciami a jednotlivcami venujúcimi sa témam jogy a spirituality.
 
Ciele a zámery v rámci činnosti vo zväze:
Skvalitňovať ponuku jogy na Slovensku, tak aby jej inštruktori dokázali prinášať odborne dobre zvládnuté hodiny v oblastiach: pohyb, zdravie, pedagogika, duševné zdravie a rozvoj, slobodná spiritualita. Pre členov zväzu: aby si každý našiel svoju osobnú, ťažiskovú tému, ktorú chce svojou prácou učiteľa jogy prinášať svojim účastníkom. Tiež aby rozvinul dostatočné pedagogické a iné schopnosti na to, aby toho bol naozaj schopný. Mojim hlavným ťažiskom je duševné zdravie a rozvoj a slobodná spiritualita.
 
Ciele a zámery v praxi učiteľa jogy:
Podporiť stred človeka a tiež jeho vzťahovosť, schopnosť pestovať slobodné vzťahy s ľuďmi a prostredím. Podporiť pohybový aj duševný pokrok. Pestovať duševné schopnosti ako odvaha, vnímavosť, pokojný prehľad, logické myslenie, prekonávanie prekážok. Podporiť bdelé, triezve a jasné vedomie účastníkov, schopné rozlišovania. Zlepšiť pohyblivosť a zdravie hrudnej chrbtice a celkovo oblasti hrudníka. Naučiť účastníkov lepšie rozumieť sebe aj životu, poznávať princípy a zákonitosti duše. Vytvárať prajnú atmosféru, v ktorej sa každý cíti prijatý a má svoje miesto. Inšpirovať účastníkov k štúdiu slobodnej spirituality.
 
Lokalita pôsobnosti:
Bratislava pravidelne, jednorazovo rád prídem, kam ma pozvete.
 
Kontakt:
FB: jogapremena
MAIL: matej.stepita@uciteliajogy.sk
TEL: 0903 692 500