NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE:
DUŠEVNÉ KVALITY ČAKIER
V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Ročné vzdelávanie pre učiteľov/ky jógy

Video prezentácia k nadstavbovému vzdelávaniu

 

 

 

 

 

 

 

“Duševný život dáva človeku pocit vnútornej spokojnosti a naplnenia a spája ho s blízkymi na hlbšej úrovni.” H. Grill

Ponúkame dlhodobé certifikované vzdelávacie podujatie pre učiteľov jogy, s cieľom:

 • teoreticky aj prakticky spoznať konkrétne duševné kvality jednotlivých čakier

 • naučiť sa ich uplatňovať v ásanovej praxi (umelecký výraz) aj v pedagogickom prístupe k účastníkom

 • objaviť a podporiť svoj vlastný stred v povolaní učiteľa/ky jogy

 • zlepšiť svoje praktické zručnosti v práci učiteľa jogy ako uvádzanie ásan, komunikácia s účastníkmi, dávanie dopomoci, vypracovanie témy hodiny, zostavy cvikov a ďalšie

 • vytvoriť si osobný vzťah k čakrám a  dobre začleneniť nadobudnté vedomosti nielen do učiteľskej praxe, ale aj do každodenného života

Čo je to vlastne čakra?

Čakra je hlboký región duše človeka, ktorý má svoje charakteristické pôsobenie, svoje kvality. Venovaním, zaoberaním sa a spoznávaním týchto kvalít môže človek tieto oblasti vedome rozvíjať, aktívne si k nim vytvárať vzťah. Jednotlivé cviky jogy môžu aktívne podporovať vedomý rozvoj špecifických vlastností čakier, a touto formou človek obohacuje svoj duševný život, ale aj život samotný. Vnášanie kvalít jednotlivých čakier do jogovej praxe obohacuje aj celkovú atmosféru jogového kurzu, podporuje estetiku a zdravie.

  Ilustračný obrázok k čakrám z knihy “Duševná dimenzia jogy”

Prečo práve dnes?

Dnešná doba potrebuje dobrú seminárovú kultúru a ľudí, ktorí sa pravidelne venujú spirituálnym otázkam a svojmu duševnému rozvoju v súvislosti s potrebami súčasnej doby. V dnešnej dobe zažívajú jogové kurzy obdobie ticha. Využime tento priestor na položenie dobrých základov do našej nadchádzajúcej učiteľskej praxe, využime čas na prehĺbenie našich vedomostí a na hľadanie a prepracovanie kvalít, ktoré my ako učitelia chceme do budúcnosti ponúkať našim účastníkom. 

Prečo práve toto vzdelávanie?

Cieľom vzdelávania je nielen priniesť teoretické vedomosti, ale ísť do hĺbky a hľadať ich uplatnenie v praxi jogového učiteľa. 

Cieľom je aby naozaj každý účastník získal dobrý prehľad, vybudoval si bližší vzťah k téme, ale hlavne, aby po vzdelávaní vedel, ktoré pôsobenie čakier sa u neho samotného prejavuje, a aké kvality chce podporovať na svojich hodinách u svojich účastníkov.

Čomu sa budeme venovať?

Nosnou témou vzdelávania je poznávanie jednotlivých čakier, jednotlivých oblastí duševného života. Každý víkend bude venovaný detailnému štúdiu 1 z čakier, kvalitám súvisiacim s každou čakrou, cvikom a cíteniam charakteristickým pre danú čakru, a aj tomu, ako s nimi na hodinách jogy pracovať.

Spoločne budeme hľadať odpovede na nasledujúce otázky:

 • Ako sa navonok prejavujú sily charakteristické pre jednotlivé čakry?
 • Ako sa ich naučiť rozpoznávať a vnímať? 
 • Ako sa prejavujú v jogovej praxi?
 • Ako v pedagogickom prístupe k účastníkom?
 • Ako podnietiť rozvoj týchto síl u mojich účastníkov na hodine jogy?
 • Ktoré sily mám ja ako učiteľ jogy dobre rozvinuté, a ktoré presne chcem aktívne prinášať ľuďom na mojich hodinách?

Nosná téma bude popretkávaná jogovou praxou a aktívnym cvičením, ale aj prednáškami úzko súvisiacimi s témou jogy a čakier od externých lektorov.

Prednášky od externých lektorov budú zahŕňať aj nasledovné témy:

 • Sanskrt a história jógy
 • Meditácia
 • Mantry
 • Práca s dychom a pránajáma
 • Pedagogika a práca s ľuďmi
 • Antropozofia
 • Zdravotné témy: Kĺby a práca s nimi, Jóga a rakovina
 • Krása a umelecký aspekt jógy
 • Angelológia – súvislosť čakier so siedmymi archanjelmi
 • Jóga dnes a jej možnosti pri zvládaní obáv a strachu

Lektori:

základný tím vzdelávania: Matej Štepita, Paula Dobiašová 

Externisti:
Heinz Grill, Miriam Bellušová, Simona Žiláková, Helena Hadvigová, Lucia Štepitová,
Emil Páleš, Gejza Timčák

Cena a čo je zahrnuté v cene:

Celý kurz: 1320 eur (pre členov Učitelia Jogy: 990 eur), možnosť rozdelenia platieb: 120 eur mesačne (pre členov Učitelia Jogy: 90 eur)

Samostatné víkendy: 180 eur (pre členov Učitelia Jogy: 135 eur)

Miesto & termíny

Vzdelávanie zahŕňa: 

 • 8 vzdelávacích víkendov na Slovensku (v Bratislave)
 • 2 predĺžené víkendy (štvrtok – nedeľa) v Severnom Taliansku 
 • 2 individuálne rozhovory venované osobnej orientácii v oblasti jogy a stanovovaniu vlastných cieľov
 • študijné materiály (články a kapitoly k témam, kto nemá aj základnú učebnicu, podľa ktorej postupujeme: H.Grill, Duševná dimenzia jogy)

Časový harmonogram vzdelávania: 

Trvanie vzdelávania: máj 2021 – marec 2022

Presný program a termíny: 

 • 14. – 16. Máj – Úvod a úloha spirituality v povolaní učiteľa jogy
 • 25. – 27. Júna – Seminár s Heinzom Grillom v Ba – Meditácia, slobodný dych a možnosti učiteľa jogy v dnešnej dobe 
 • 09. – 11. júl 2021 – Svádhisthána čakra  
 • 05. – 08. august 2021 – Svádhisthána a Adžňá čakra a vzájomný vzťah
 • 24. – 26. september 2021 – Anáhata čakra 
 • 22. – 24. október 2021, Taliansko – Manipúra čakra 
 • 03. – 05. december 2021 – Višuddha čakra
 • 21. – 23. január 2022 – Múladhára čakra
 • 17. – 20. február 2022, Taliansko – Sahasrára čakra
 • 18. – 20.  marec 2022 – Záver a ukončenie vzdelávania
 • Víkend v Bratislave sa odohráva v časoch: 
  • piatok 17:00- 20:00
  • sobota 9:00 – 19:00 (obed. pauza cca 1,5 hod.)
  • nedeľa 9:00 – 14:00 
 • Predĺžený víkend v Taliansku – vyrážame štvrtok 6:00 z Bratislavy a vraciame sa nedeľu cca 22:00 do Bratislavy, doprava spolu v autách 
 • V cene vzdelávania je zahrnuté aj vzdelávanie v Taliansku. Nie sú v nej zahrnuté náklady na dopravu, ubytovanie a stravu počas pobytov v Taliansku.
 • Priestory: v Bratislave väčšinou priestor Špirála, Ružinov (www.priestorspirala.sk/); v Taliansku Akadémia Jogy Cavedine (yoga-akademie-cavedine.de) – Severné Taliansko pri Lago di Garda

Podmienky prijatia

 • Úprimný záujem o jogu ako disciplínu, ktorá okrem fyzického cvičenia podnecuje aj duševno-duchovný rozvoj

Podmienky ukončenia

 • Absolvovať väčšinu vzdelávacích blokov v BA (min. 6 víkendov) 
 • Absolvovať aspoň 1 predĺžený víkend v Taliansku 
 • Prejsť záverečné skúšky – teoretické (váš referát + dialóg k nejakej téme) aj praktické (vedená ásanová zostava)

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

paula.dobiasova@jogapremena.sk, 0905 799 742

 

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.