MANIPÚRA ČAKRA
A JEJ PÔSOBENIE V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Termín vzdelávania: 22. – 24. OKTÓBER 2021

piatok: 17:00- 20:00 hod.

sobota: 9:00 – 13:30 hod. (obed. pauza cca 1,5 hod.)

sobota: 15:00 – 19:00 hod. – Umelecký workshop

nedeľa: 9:00 – 14:00 hod.

Miesto konania: Priestor Špirála

Drieňová 40 (na 1. poschodí OD Budúcnosť)
Bratislava – Ružinov

Manipúra čakra, tretia oblasť duševného života, sa navonok prejavuje cieľavedomosťou, schopnosťou ciele si priať, ciele myslieť, vystavať si ich pre život. Úzko súvisí aj so slobodou človeka, a schopnosťou človeka tvoriť pekné vzťahy pozorným, vnímavým a kreatívnym spôsobom. Spájajúcim motívom týchto dvoch tém je práve šírka a priestor, človek potrebuje priestor aby mohol vzhliadnuť ku cieľom, taktiež, aby mohol aktívne nadväzovať vzťahy. Príjemná atmosféra spolupatričnosti, radosť z prijímania druhých v ich jedinečnosti vzniká práve vtedy, keď sa darí zapájať ľudí do väčšieho celku celkom slobodným a radostným spôsobom.

Príďte s nami preskúmať možnosti práce jogových učiteľov s kvalitami tretieho centra.

Platforma Učitelia jogy organizuje ďalší vzdelávací víkend pre učiteľov jogy s cieľom hlbšie spoznať obraz 3. centra ako aj učebné kroky pri rozvíjanmí jeho kvalít.  Na vzdelávaní sa budeme venovať téme cieľov a výziev v jogovej praxi, spoznáme ako sa prejavujú kvality 3. centra v jednotlivých ásanach, povieme si niečo viac o kráse a jej význame pre duševný život človeka.
Viac o kráse v joge sa dozviete na umeleckom workshope, ktorý tvorí súčasť sobotného popoludňajšieho víkendového vzdelávania. Akú rolu hrá krása a vzťah k nej v živote človeka, ako krása súvisí so schopnosťou človeka rozvíjať vzťah a ako je možné s krásou pracovať  v joge nám povie učiteľka jogy Martina Mlynská počas jej workshopu.
V druhej časti umeleckého workshopu nám učiteľky jogy Silvia Wagnerová a Simona Žiláková priblížia prácu s mantrami. Budete si môcť vypočuť hru na tradičný indický nástroj sitar, dozviete sa o pôvode a tradičnom prístupe k mantrám, ako aj o vhodných formách práce s mantrami v súčasnosti.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť a podporu 😊

 

Lektori podujatia: Matej Štepita a Paula Dobiašová

Cena:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

 

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

paula.dobiasova@jogapremena.sk, 0905 799 742

 

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.