MANIPÚRA ČAKRA
A JEJ PÔSOBENIE V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Termín vzdelávania: 22. – 24. OKTÓBER 2021

piatok: 17:00- 20:00 hod.

sobota: 9:00 – 13:30 hod. (obed. pauza cca 1,5 hod.)

sobota: 15:00 – 19:00 hod. – Umelecký workshop

nedeľa: 9:00 – 14:00 hod.

Miesto konania: Priestor Špirála

Drieňová 40 (na 1. poschodí OD Budúcnosť)
Bratislava – Ružinov

Manipúra čakra, tretia oblasť duševného života, sa navonok prejavuje cieľavedomosťou, schopnosťou ciele si priať, ciele myslieť, vystavať si ich pre život. Úzko súvisí aj so slobodou človeka, a schopnosťou človeka tvoriť pekné vzťahy pozorným, vnímavým a kreatívnym spôsobom. Spájajúcim motívom týchto dvoch tém je práve šírka a priestor, človek potrebuje priestor aby mohol vzhliadnuť ku cieľom, taktiež, aby mohol aktívne nadväzovať vzťahy. Príjemná atmosféra spolupatričnosti, radosť z prijímania druhých v ich jedinečnosti vzniká práve vtedy, keď sa darí zapájať ľudí do väčšieho celku celkom slobodným a radostným spôsobom.

Príďte s nami preskúmať možnosti práce jogových učiteľov s kvalitami tretieho centra.

Platforma Učitelia jogy organizuje ďalší vzdelávací víkend pre učiteľov jogy s cieľom hlbšie spoznať obraz 3. centra ako aj učebné kroky pri rozvíjanmí jeho kvalít.  Na vzdelávaní sa budeme venovať téme cieľov a výziev v jogovej praxi, spoznáme ako sa prejavujú kvality 3. centra v jednotlivých ásanach, povieme si niečo viac o kráse a jej význame pre duševný život človeka.
Viac o kráse v joge sa dozviete na umeleckom workshope, ktorý tvorí súčasť sobotného popoludňajšieho víkendového vzdelávania. Akú rolu hrá krása a vzťah k nej v živote človeka, ako krása súvisí so schopnosťou človeka rozvíjať vzťah a ako je možné s krásou pracovať  v joge nám povie učiteľka jogy Martina Mlynská počas jej workshopu.
V druhej časti umeleckého workshopu nám učiteľky jogy Silvia Wagnerová a Simona Žiláková priblížia prácu s mantrami. Budete si môcť vypočuť hru na tradičný indický nástroj sitar, dozviete sa o pôvode a tradičnom prístupe k mantrám, ako aj o vhodných formách práce s mantrami v súčasnosti.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť a podporu 😊

 

Lektori podujatia: Matej Štepita a Paula Dobiašová

Cena:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

 

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

paula.dobiasova@jogapremena.sk, 0905 799 742

 

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

REZERVOVANIE PODUJATIA

Víkendové vzdelávanie: PRE NEČLENOV
Manipúra čakra v práci učiteľa jogy
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka Víkendové vzdelávanie: PRE NEČLENOV
Manipúra čakra v práci učiteľa jogy
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.
Víkendové vzdelávanie: PRE ČLENOV 25% zľava
Manipúra čakra v práci učiteľa jogy
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka Víkendové vzdelávanie: PRE ČLENOV 25% zľava
Manipúra čakra v práci učiteľa jogy
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.