MOŽNOSTI JOGY PRE PODPORU IMUNITY

Seminár pre inštruktorov/ky jogy

 

O čom seminár bude?

Joga vníma človeka ako celostnú bytosť. Zdravé fungovanie imunitného systému úzko súvisí s duševným nastavením človeka, ako aj s rozvojom jeho duševno-duchovného potenciálu.  Správne vedená jogová prax vie u účastníkov podnietiť rozvoj vedomia a tým aj liečivé procesy, podporujúce imunitný systém. Na seminári sa dozviete ako funguje imunitný systém. S akými duševno-duchovnými schopnosťami človeka je spojený. A hlavne, ako prakticky tieto schopnosti rozvíjať prostredníctvom jogovej praxe.

Viac o téme seminára si môžete pozrieť aj v Matejovom článku: Možnosti jogy pre posilnenie imunitného systému a na edukačných videách nášho zväzu: Možnosti podpory imunitného systému

Program bude zložený z prednášok a diskusií k téme, ásanovej praxe, pedagogického tréningu práce s ľuďmi a koncentračného cvičenia.

Pre koho je seminár vhodný?

Pre pôsobiacich alebo budúcich inštruktorov/ky jogy, ktorí/é sa chcú dozvedieť, ako môžu svojimi hodinami podporiť obranyschopnosť účastníkov. Seminár je otvorený aj pre inštruktorov/ky príbuzných disciplín (pilates, kalanetika, …).

O lektoroch:

Matej Štepita – učí jogu od roku 2009 a ako psychológ pôsobí od roku 2006. Intenzívne sa venuje téme rozvoja duševných schopností v joge, ktoré majú následne aj liečivé pôsobenie na jednotlivé telesné systémy.

Paula Dobiašová – farmaceut a učiteľ jogy od roku 2018. Dlhodobo sa zaoberá témou zdravia človeka a súvislosťou zdravia s duševno-duchovnými zákonitosťami, ako aj praktickými možnosťami jogy v podpore zdravia, obranyschopnosti a odolnosti človeka.

Cena: 60 eur (členovia zväzu 25% zľava)

Prihlasovanie: paula.dobiasova@jogapremena.sk, tel: +421 905 799 742

Poznámka: Vzhľadom k prijatým opatreniam sa seminár uskutoční v komornom počte účastníkov, čo nám umožní viac sa venovať vašim individuálnym otázkam a záujmu. V prípade väčšieho počtu záujemcov pridáme aj ďalšie termíny. Ak máte záujem o tému a nevyhovuje vám deň, tiež sa nám ozvite.

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Časový Rozvrh

Piatok 4. 12. 2020

9:00 - 13:00
Odborný seminár
Úvod do témy, prednáška, ásanová prax, pedagogický tréning, diskusia
Prednášajúci lektor
Matej Štepita, Paula Dobiášová
12:30 - 13:30
Obed
Individuálny obed
13:30 - 17:30
Odborný seminár
Ásanová prax, pedagogický tréning, diskusia, koncentračné cvičenie
Prednášajúci lektor
Matej Štepita, Paula Dobiášová
Matej Štepita
Matej Štepita
Učiteľ jogy, psychológ a poradca v oblasti duševného zdravia
Paula Dobiášová
Paula Dobiášová
Učiteľka jogy a farmaceutka

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.