NADSTAVBOVÝ VZDELÁVACÍ VÍKEND NA TÉMU:
ČO JE TO DUŠEVNÝ OBSAH?

Termín vzdelávania: 11. – 13. marec 2022

piatok: 17:00- 20:00 hod.

sobota: 9:00 – 19:00 hod. (obed. pauza cca 1,5 hod.)

nedeľa: 9:00 – 14:00 hod.

Miesto konania:

CÍBICKÁ CESTA 6, SVÄTÝ JUR

ČO JE TO DUŠEVNÝ OBSAH?

“Témou marcového vzdelávacieho víkendu bude celková ústredná téma: “Čo je to duševný obsah?”
Pracovať budeme na rozvoji schopnosti rozlišovania medzi myšlienkou a inými mentálnymi pojmami.
Ideálne, keď sa nám podarí dospieť k myšlienke, ktorá vás ako jednotlivca oslovuje.
Čo sa ásan týka, budeme sa zameriavať na prepracovanie mentálnej a fyzickej časti cvičení.
Skúsenosti a spätné väzby sú také, že po skončení intenzívnejšieho vzdelávania niekedy vlastná prax lektora trochu “pokryvkáva”. Preto určite zacvičíme aj zopár pokročilých ásan. Takisto sa budeme venovať aj umeniu korektúr a dopomoci.”

Lektori podujatia: L. Vivek, S. Wagnerová

Cena:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Silvii Wagnerovej:

E-mail: silvia.wagnerova@asana.sk,  Tel: 0907 184 396

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktujte nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.