SVÁDHISTHÁNA ČAKRA
A JEJ PÔSOBENIE V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Miesto & terminy

Trvanie vzdelávania: 09-11 Júl 2021

Víkend v Bratislave sa odohráva v časoch:

piatok 17:00- 20:00

sobota 9:00 – 19:00 (obed. pauza cca 1,5 hod.)

nedeľa 9:00 – 14:00

Priestor Špirála (predtým tiež Zlatá Špirála), Drieňová 40 (na 1. poschodí OD Budúcnosť), Bratislava – Ružinov

 

Ako sa prejavuje u ľudí dobre rozvinutá svádhitshána čakra, ako sa prejavuje v ich pohybe, komunikácii, v práci s ľuďmi?

Na čom by mal človek pracovať ak chce pochopiť jej hlbšiu podstatu?

Prečo je živlom tohto duševného regiónu práve voda?

 Aký je jej vzťah so životnými silami človeka a s jeho tvorivosťou?

A ako to všetko súvisí s témou morálnosti, ktorej dnes zdá sa nie je nazvyš?

Platforma Učitelia jogy organizuje ďalší vzdelávací víkend pre učiteľov jogy s cieľom zodpovedať otázky vyššie a oveľa viac.  Cieľom vzdelávania je naozaj prakticky objaviť kvality 2. centra alebo svádhisthána čakry v jednotlivých ásanach, učiť sa rozpoznávať tieto kvality u ľudí, ale aj v prírode a pohybe, spoznávať vodu ako živel so všetkými jej charakteristikami a hlavne naučiť sa ich aktívne rozvíjať u seba a ľudí na svojich hodinách. Dotkneme sa aj súvislosti medzi Adžňá a Svadhisthána čakrou, ich vzájomnej spolupráce a pôsobenia. Téma slobodnej integrácie životnej múdrosti je práve témou 2. centra, a preto aj my budeme spolu pracovať na téme integrácie múdrosti do každodenného života a tiež možnosťami práce so životnými energiami na jogových hodinách.

Na záver ešte motivačný citát:

„V tomto regióne sa nachádza určitá základná duševná substancia, ktorá podporuje schopnosť vykonať morálny a dobrý čin.“

 H. Grill

Práve dobro a morálnosť jednotlivcov môže posmeliť spoločnosť k veľkým veciam, preto držte place, nech sa vidíme v čo najväčšom počte 😊

 

Lektori podujatia: Matej Štepita a Paula Dobiašová

 

Cena:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

 

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

paula.dobiasova@jogapremena.sk, 0905 799 742

 

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.