Mgr. Matej Štepita - učiteľ jogy a psychológ

MATEJ ŠTEPITA

V joge sa najviac venujem objavovaniu jej možností pre podporu duševného zdravia a rozvoja. Mojim cieľom je, podnietiť na jogovej scéne odbornú diskusiu o duševnej stránke človeka. A najmä prispieť k tomu, aby jogová výučba na Slovensku vychádzala z rozumných kritérií duševného zdravia a rozvoja.

V tomto smere ponúkam vzdelávacie podujatia, publikujem a ponúkam tiež individuálne konzultácie každému pôsobiacemu či budúcemu učiteľovi / inštruktorovi jogy, ktorému záleží na tom, aby jeho hodiny podporili duševné zdravie účastníkov. Záleží mi tiež na tom, aby joga bola celostnou disciplínou založenou na poznaní človeka a aby pôsobiaci učitelia dokázali rozvíjať sociálne a tvorivé schopnosti svojich žiakov a podporiť ich celkový osobnostný potenciál.

Pôsobím tiež v škole umelecko-sociálnej jogy Premena – www.jogapremena.sk, kde nájdete aj viac o mojej činnosti.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA UČITEĽOV JOGY