Paula Dobiašová

MATEJ ŠTEPITA
Činnosť vo zväze:
Ako aktívna členka sa zaoberám hlavne organizáciou vzdelávacích podujatí pre jogových učiteľov, ich kooordinačnou činnosťou, ako aj zastrešením týchto podujatí z odbornej stránky. Mojou špecializáciou v rámci jogového vzdelávania sú na jednej strane zdravotné témy, na strane druhej téma morálnosti a duševnej krásy človeka a ich pestovanie formou jogy.
 
Ciele a zámery v rámci činnosti vo zväze:
Dobre podporiť spoluprácu jogových učiteľov na Slovensku.
 
Ciele a zámery v praxi učiteľa jogy:
Jogu vnímam ako disciplínu, ktorá ponúka širokú paletu možností rozvoja človeka, či už z fyzickej, duševnej, ale aj duchovnej stránky. Mojim cieľom je ponúkať jogovým učiteľom možnosti dlhodobého vzdelávania, vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu a podporiť ich v ich práci novými inšpiráciami.
 
Lokalita pôsobnosti:
Bratislava a okolie
 
Kontakt:
FB: Jóga s Paulou
Mail: paula.dobiasova@jogapremena.sk