Mgr. Silvia Wagnerová - učiteľka jogy

SILVIA WAGNEROVÁ

V mojej práci ako jogovej učiteľky na prvom mieste stojí záujem o človeka a rozvoj jeho aktívneho tvorivého potenciálu. Špecializujem sa na rozvoj duševných kvalít v joge spojených s esteticko – umeleckým pohybom. Učím overené a vypracované postupy, ktorých výsledkom je krása Ducha, ktorá obohacuje duševný život človeka a zároveň podporuje jeho fyzické zdravie.

Joge sa venujem od svojich 18 rokov. Svoje odborné pohľady na jogu a spiritualitu, ako i praktické skúsenosti k tomuto povolaniu som získala u viacerých jogových spirituálnych učiteľov, odborníkov priamo v ich školách v Európe i v Indii. Najviac čerpám a oslovil ma najmä istý európsky prístup, kde sa v joge kladie dôraz na duševno – duchovné súvislosti. Tie sa následne vyjadrujú v jogových pozíciach. Posilňujú zároveň tzv. 3 sily duše: myslenie, rozvoj cítení a posilnenie vôle.

Počas niekoľkých dlhších študijno – poznávacích pobytov v Indii a návrate z nich mi bolo ešte jasnejšie, čo konkrétne a cielene potrebuje „náš“ človek, žijúci v Európe. Potrebuje sa naučiť rozlišovať ideály. Či sú iba čisto svetské (mať auto, dom, peniaze, užívať si život) alebo či sú jednotlivca presahujúce (vzťah k okoliu, empatia a záujem o druhých, morálne a etické postavenie sa voči nepravde a rôznym manipuláciam).

Tu v tomto profesnom združení učiteľov jogy ponúkam a budem odovzdávať svoje skúsenosti všetkým inštruktorom, lektorom jogy ktorých zaujíma v joge estetické prevedenie ásan. Inak povedané duševno – umelecké utváranie ásan. Takisto budem jednou z hlavných organizátorov výstav na tému Joga a umenie.

Moju prácu v oblasti učiteľky jogy, kde sa venujem primárne vyučovaniu jogových lekcií, vzdelávaniu budúcich učiteľov jogy, joga pre deti a poriadaniu temátických joga seminárov si môžete pozrieť hlbšie na: www.asana.sk