Simona Žiláková, DiS - učiteľka jogy

SIMONA ŽILÁKOVÁ

Vo svojej práci sa venujem vzdelávaniu dospelých, rada podporujem ľudí v zaoberaní sa ásanovou praxou, v spoznávaní umeleckého rozmeru jogy a rozvoji obsahovej stránky života.

Mojím cieľom v profesijnom združení učiteľov jogy je podporovať, rozvíjať a uplatňovať vzdelávacie prístupy, ktoré otvárajú nové horizonty pre učiteľov pôsobiacich v oblasti jogy, pre budúcich učiteľov jogy, ako aj pre záujemcov o túto oblasť.

Mám záujem na rozvíjaní integrálnych prístupov v joge, ktoré umožňujú celostný rozvoj človeka ako slobodne tvorivej individuality a zároveň podporujú zdravé spoločenské vzťahy, spoluprácu na hodnotných cieľoch a zmysluplné kultúrno-spoločenské smerovanie.

Viac info o mojej činnosti nájdete na stránke:
jogove-integralne-vzdelavanie.sk

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA UČITEĽOV JOGY