ČO PRINÁŠAME V OBLASTI JOGY?

Učitelia jogy tvoria platformu pre učiteľov, inštruktorov a lektorov jogy, ako aj záujemcov o jogu, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti.

Prinášame kontinuálne a komplexné vzdelávanie v joge.

Jogu vnímame ako súčasť všetkých oblastí života, od výživy, ásanovej praxe, cez osobnostný rozvoj až k spoločenskému rozvoju.

V našich aktivitách vychádzame zo širšieho, celostného pohľadu na človeka.

Našou činnosťou máme záujem prispievať k rozvoju pedagogickej a ásanovej praxe, filozofie, umeleckého rozmeru, k rozšíreniu poznatkov o zdravotných aspektoch v joge, ako aj k duševnému a sociálnemu rozmeru jogy.

Aktuálne podujatia

Nebyla nalezena žádná událost!

S KTORÝMI OBLASŤAMI JOGA SÚVISÍ?

ÁSANOVÁ PRAX
Odborné zaobchádzanie s jogovými cvikmi – ásanami
PEDAGOGICKÁ PRAX
Aktívna interakcia s cieľom rozšírenia poznania a zručností
FILOZOFIA A SPIRITUÁLNY ROZMER
Spoznávanie filozofie a rozvoj slobodnej spirituality
JOGA A ZDRAVIE
Zdravie ako výsledok usporiadania jednotlivých oblastí života
SOCIÁLNY A DUŠEVNÝ ROZMER
Rozvoj bdelého vedomia a záujmu o okolitý svet
UMELECKÝ ROZMER JOGY
Rozvoj harmonických foriem ako vyjadrenie ušľachtilých ideálov
MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA A BENEFITY ČLENSTVA

CHCETE SA STAŤ ČLENOM UČITEĽOV JOGY?

Zľavy na vzdelávacie podujatia
Každý člen si pravidelne uplatňuje zľavy na organizované podujatia.
Zaradenie do databázy učiteľov
Členovia Učiteľov jogy sú zaradení do verejne dostupnej databázy kvalifikovaných odborníkov v oblasti jogy.
Konzultácia a supervízia
Členovia majú nárok na odbornú konzultáciu a pravidelnú supervíziu.