ČO PRINÁŠAME AKO PROFESIJNÝ JOGOVÝ ZVÄZ?

Profesijný zväz učiteľov jogy na Slovensku združuje inštruktorov jogy, ktorí majú záujem na zvyšovaní kvality vedenia lekcií jogy a celkovom rozvoji jogy.

Vytvorili sme platformu pre lektorov, inštruktorov a učiteľov jogy, ako aj záujemcov o jogu, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti jogy.

Pre členov zväzu a pre verejnosť prinášame formou členstva výhodné podmienky pre kontinuálne a komplexné vzdelávanie v joge. Podporujeme učiteľov jogy v rozšírení a skvalitnení zručností vedenia lekcií jogy a celkovom odbornom raste.

Jogu vnímame ako súčasť všetkých oblastí života, od výživy, ásanovej praxe, meditácie, cez osobnostný rozvoj až k spoločenskému rozvoju.

Našou činnosťou máme záujem prispievať k rozvoju pedagogickej a ásanovej praxe, filozofie, umeleckého rozmeru, k rozšíreniu poznatkov o zdravotných aspektoch v joge, ako aj k duševnému a sociálnemu rozmeru jogy.

Aktuálne podujatia

Nebyla nalezena žádná událost!

S KTORÝMI OBLASŤAMI JOGA SÚVISÍ?

ÁSANOVÁ PRAX
Odborné zaobchádzanie s jogovými cvikmi – ásanami
PEDAGOGICKÁ PRAX
Aktívna interakcia s cieľom rozšírenia poznania a zručností
FILOZOFIA A SPIRITUÁLNY ROZMER
Spoznávanie filozofie a rozvoj slobodnej spirituality
JOGA A ZDRAVIE
Zdravie ako výsledok usporiadania jednotlivých oblastí života
SOCIÁLNY A DUŠEVNÝ ROZMER
Rozvoj bdelého vedomia a záujmu o okolitý svet
UMELECKÝ ROZMER JOGY
Rozvoj harmonických foriem ako vyjadrenie ušľachtilých ideálov
MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA A BENEFITY ČLENSTVA

CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM UČITEĽOV JOGY?

Odborné konzultácie a supervízia
Členovia majú nárok na pravidelnú odbornú konzultáciu a supervíziu s cieľom podpory ich osobnostného a odborného rastu.
Zľavy na vzdelávacie podujatia
Každý člen si pravidelne uplatňuje 25% zľavu na všetky podujatia organizované profesijným zväzom Učitelia jogy.
Zaradenie do databázy učiteľov
Členovia Učiteľov jogy budú zaradení do verejne dostupnej databázy kvalifikovaných odborníkov v oblasti jogy.