CHCETE PODPORIŤ SVOJ ODBORNÝ RAST A PRISPIEVAŤ K ROZVOJU V JOGE?

Ste inštruktorom, lektorom alebo učiteľom jogy? Chcete odborne napredovať a podporiť rozvoj jogy v celospoločenskom rozmere?

Staňte sa členom, podporte svoj rast a získajte odborné konzultácie na mieru:

 • odborné konzultácie, mentoring a supervízia – individuálne konzultácie od skúsených učiteľov jogy, ktoré vám pomôžu skvalitniť vaše hodiny, obohatiť ich o duševno-duchovný rozvoj, rozvíjať lektorské zručnosti a dosahovať vaše ciele
  Každý člen má nárok na 3 bezplatné konzultácie ročne spojené s 1 návštevou mentora na hodine člena. Základ tvorí 1 min. jedna konzultácia ročne, optimálne sú dve konzultácie a pre dobrý pokrok odporúčame absolvovať 3 konzultácie s mentorom. Počas roka sa člen môže bezplatne zúčastniť 1 x ročne na hodine mentora a 2 x ročne na hodine niektorého z vybraných učiteľov jogy.
  Chcem vedieť viac…
 • zľavy na vzdelávacie podujatia – každý člen si môže uplatňovať 25% zľavu z ceny vzdelávacích a odborných seminárov, ktoré pravidelne organizujeme

FORMY ČLENSTVA A POSTUP AKO SA STAŤ ČLENOM

Členstvo v profesijnom zväze Učitelia jogy je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická osoba, aktívne pôsobiaci učiteľ jogy s predpokladom podieľať sa na rozvoji jogy a prispievať k činnosti profesijného zväzu.

Záujemca o členstvo má možnosť voľby medzi:
Formálny člen – prispieva finančne členským príspevkom a uplatňuje si benefity formálneho členstva
Aktívny člen – prispieva svojou vlastnou aktivitou k činnosti zväzu a uplatňuje si benefity aktívneho členstva 

Svoju voľbu k členstvu si budete môcť dohodnúť na osobnom stretnutí pri vstupnom rozhovore.

Viac o cieľoch združenia, podmienkach členstva a kritériách kvality pre učiteľa jogy nájdete v priložených dokumentoch:

Dokument – Stanovy o.z. Učitelia jogy  >> viď Stanovy

Dokument – Kritéria kvality pre učiteľa jogy >> viď Kritéria kvality

 1. Vyplníte a odošlete online prihlášku – pre registráciu za formálneho alebo aktívneho člena (viď nižšie) s vyjadrením súhlasu so Stanovami o.z. a Kritériami kvality pre učiteľa jogy (oba dokumenty k nahliadnutiu nižšie)
 2. Následne Vám bude doručený potvrdzujúci e-mail.
 3. Uhradíte jednorázový poplatok – 30 eur za vstupný proces.
 4. Vstupný proces pozostáva z osobného stretnutia a návštevy na Vašej hodine jogy, prípadne z možnosti pozrieť si video ukážku z Vašej hodiny.
 5. Po uskutočnení rozhovoru a návšteve na hodine dostanete vyjadrenie o prijatí alebo dočasnom neprijatí za člena o.z.
 6. Po prijatí potvrdíte Vaše rozhodnutie medzi formálnym alebo aktívnym členstvom a uhradíte ročné členské, formálny člen vo výške 120 eur ročne a aktívny člen príspevok na dobrovoľnej báze. Záujemca sa stáva členom na jeden kalendárny rok a to od dátumu prijatia za člena alebo úhrady členského poplatku.

PRIHLÁSENIE K ČLENSTVU

Chcem sa stať členom
 

 • 3 odborné konzultácie ročne
 • 25% zľava na podujatia
 • Zaradenie do databázy 
 • Ročné členské 120 eur
 • Zlepšenie kvality výučby