CHCETE PODPORIŤ SVOJ ODBORNÝ RAST A PRISPIEVAŤ K ROZVOJU V JOGE?

Ste inštruktorom, lektorom alebo učiteľom jogy? Chcete odborne napredovať a podporiť rozvoj jogy v celospoločenskom rozmere?

Staňte sa členom, podporte svoj rast a získajte benefity:

 • zľavy na vzdelávacie podujatia – každý člen si môže uplatňovať 25% zľavu z ceny vzdelávacích seminárov, ktoré organizujeme.
 • zaradenie do verejne dostupnej databázy Učitelia jogy – od roku 2021 bude zverejnená databáza aktívne pôsobiacich učiteľov jogy na celom území Slovenska, ktorí sú členmi zväzu a spĺňajú kritériá kvality stanovené zväzom
 • mentoring, konzultácie a supervízia – individuálne konzultácie od skúsených učiteľov jogy, ktoré vám pomôžu skvalitniť vaše hodiny, obohatiť ich o duševno-duchovný rozvoj, rozvíjať lektorské zručnosti a dosahovať vaše ciele / každý člen má jeden krát za rok nárok na bezplatnú konzultáciu spojenú s návštevou jeho hodiny.
  Chcem vedieť viac…
 • informácie o novinkách – členský newsletter s informáciami o aktuálnom dianí
 • prístup k online študijným zdrojom a možnosť zapožičania študijnej literatúry – vznikajúca sekcia umožňujúca dostupnosť kvalitnej odbornej literatúry pre samostatné štúdium

Členstvo v občianskom združení Učitelia jogy je dobrovoľné.

Členom sa môže stať fyzická osoba, aktívne pôsobiaci učiteľ jogy s predpokladom podieľať sa na rozvoji jogy a prispievať k činnosti profesijného zväzu.

Záujemca o členstvo má možnosť voľby medzi:

Formálny člen prispieva finančne – členským príspevkom a uplatňuje si benefity formálneho členstva
Aktívny člen prispieva svojou vlastnou aktivitou k činnosti zväzu a uplatňuje si benefity aktívneho členstva 

Svoju voľbu k členstvu si budete môcť dohodnúť na osobnom stretnutí pri vstupnom rozhovore.

Kroky k členstvu v o.z. Učitelia jogy:

 1. Vyplníte a odošlete online prihlášku – pre registráciu za formálneho alebo aktívneho člena (viď nižšie) s vyjadrením súhlasu so Stanovami o.z. a Kritériami kvality pre učiteľa jogy (oba dokumenty k nahliadnutiu nižšie)
 2. Následne Vám bude doručený potvrdzujúci e-mail.
 3. Uhradíte jednorázový poplatok – 30 eur za vstupný proces.
 4. Vstupný proces pozostáva z osobného stretnutia a návštevy na Vašej hodine jogy, prípadne z možnosti pozrieť si video ukážku z Vašej hodiny.
 5. Po uskutočnení rozhovoru a návšteve na hodine dostanete vyjadrenie o prijatí alebo dočasnom neprijatí za člena o.z.
 6. Po prijatí potvrdíte Vaše rozhodnutie medzi formálnym alebo aktívnym členstvom a uhradíte ročné členské, formálny člen vo výške 120 eur ročne a aktívny člen príspevok na dobrovoľnej báze. Záujemca sa stáva členom na jeden kalendárny rok a to od dátumu prijatia za člena alebo úhrady členského poplatku.

Viac o cieľoch združenia, podmienkach členstva a kritériách kvality pre učiteľa jogy nájdete v priložených dokumentoch:

Dokument – Stanovy o.z. Učitelia jogy  >> viď Stanovy

Dokument – Kritéria kvality pre učiteľa jogy >> viď Kritéria kvality

Chcem sa stať členom
 • Zľava 25% na vzdelávacie podujatia
 • Mentoring a konzultácie s odborníkmi
 • Informácie o novinkách
 • Ročné členské 120 eur
 • Zvyšovanie kvality jogy na Slovensku