CHCETE PODPORIŤ SVOJ ODBORNÝ RAST A PRISPIEVAŤ K ROZVOJU V JOGE?

Ste inštruktorom, lektorom alebo učiteľom jogy? Chcete odborne napredovať a podporiť rozvoj jogy v celospoločenskom rozmere?

Staňte sa členom, podporte svoj rast a získajte benefity:

 • zľavy na vzdelávacie podujatia – každý člen si môže uplatňovať 15% – 25% zľavu z ceny vzdelávacích seminárov, ktoré organizujeme
 • zaradenie do verejne dostupnej databázy Učitelia jogy – od roku 2021 bude zverejnená databáza aktívne pôsobiacich učiteľov jogy na celom území Slovenska
 • mentoring a coaching – podpora pre Váš start-up, úspešný rozbeh a kontinuálne napredovanie vo Vašich cieľoch
 • konzultácie a supervíziu – pravidelné konzultácie a supervíziu pre podporu ďalšieho rozvoja Vašich lektorských zručností a zvyšovania Vašej odbornosti
 • informácie o novinkách – newsletter s informáciami o aktuálnych podujatiach, vydávaných článkoch a publikáciach
 • prístup k online študijným zdrojom a možnosť zapožičania študijnej literatúry – dostupnosť kvalitnej odbornej literatúry pre samostatné štúdium

Členstvo v občianskom združení Učitelia jogy je dobrovoľné.

Členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, aktívne pôsobiaci učiteľ jogy s predpokladom podieľať sa na rozvoji jogy a prispievať k činnosti profesijného zväzu.

Záujemca o členstvo má možnosť voľby medzi aktívnym alebo formálnym členstvom – registrácia online nižšie

Kroky k členstvu v o.z. Učitelia jogy:

 1. Vyplníte a odošlete online prihlášku – pre registráciu za formálneho alebo aktívneho člena (viď nižšie) s vyjadrením súhlasu so Stanovami o.z. a Kritériami kvality pre učiteľa jogy (oba dokumenty k nahliadnutiu nižšie)
 2. Následne Vám bude doručený potvrdzujúci e-mail.
 3. Uhradíte poplatok – 30 eur za vstupný proces.
 4. Vstupný proces pozostáva z osobného stretnutia s predsedom alebo podpredsedom profesijného zväzu a návštevy na Vašej hodine jogy, prípadne z možnosti pozrieť si video ukážku z Vašej hodiny.
 5. Po uskutočnení rozhovoru a návšteve na hodine dostanete vyjadrenie o prijatí alebo návrhu pre časový posun členstva.
 6. Po prijatí potvrdíte Vaše rozhodnutie medzi formálnym alebo aktívnym členstvom a uhradíte ročné členské vo výške od 50 – 150 eur podľa vlastných možností.

Viac o cieľoch združenia, podmienkach členstva a kritériách kvality pre učiteľa jogy nájdete v priložených dokumentoch:

Dokument – Stanovy o.z. Učitelia jogy  >> viď Stanovy

Dokument – Kritéria kvality pre učiteľa jogy >> viď Kritéria kvality