Silvia Fedáková

SILVIA FEDÁKOVÁ
Činnosť vo zväze:
Vo zväze sa zaoberám viacerými činnosťami, na jednej strane je to ekonomicko-finančná stránka, tzn., evidencia finačných prostriedkov, finančné analýzy až po komunikáciu s partnermi zaujímajúcich o podporu našich projektov. Ale taktiež mám na starosti sociálne siete zväzu a som súčasťou marketingového tímu, kde sa venujem propagácii a komunikácií aktuálnych podujatí a rôznych projektov.
 
Ciele a zámery v rámci činnosti vo zväze:
Mojim zámerom je, aby są so zväzu stala stabilná a inšpiratívne fungujúca organizácia, ktorá bude združovať a podporovať lektorov jogy z celého Slovenska. Tak ako je zmyslom našej práce spolupráca, verím, že prispejeme k spájaniu a spoločnej reči rôznych smerov jogy a výsledkom bude vzdelávanie ľudí a posúvanie smerom dopredu v ich osobnom živote.
 
Ciele a zámery v praxi učiteľa jogy:
V mojej praxi a na mojich hodinách są zameriavam predovšetkým vedomej práci na ásanach, pochopenie a precítenie ich podstate takým spôsobom, aby ich účastníci vedeli využívať vo svojom každodennom živote. Je pre mňa nesmierne dôležité, vzbudenie záujmu u učastníkov o svoj vlastný život, správne identifikovanie svojho stavu a prebudenie túžby práce na sebe samom. Verím, že každý človek má sám schopnosti sa posúvať, pracovať na sebe, bez toho, aby pociťoval úzkosti a nátlak. V mojom ponímaní jogy sa človek spoznáva, vie si priznať svoje slabšie stránky, naučí sa ich pomenovať a priznať si, a následne sa postupne, vedome a trpezlivo učí pracovať na nich.
 
Lokalita pôsobnosti:
Bratislava
 
Kontakt:
silvia.fedakova@uciteliajogy.sk
IG backtobasic.yoga