VIVEK L.

VIVEK L.

Činnosť vo zväze:
Mojou hlavnou úlohou je jednak prijímanie nových členov a tiež mentoring jednotlivých členov. Pôsobím tiež ako lektor na podujatiach zväzu. Vo zväze som tiež zodpovedný za marketing: celkový plán a niektoré jeho konkrétne detaily.

Ciele a zámery v rámci činnosti vo zväze:
Mojim cieľom a prianim je, aby zväz prispieval k skvalitňovaniu úrovne jogy na Slovensku napríklad formou odborných podujatí pre jeho členov a ľudí z verejnosti. Ako učitelia jogy, podobne ako iné odborné profesie máme veľmi dobrú možnosť pre zlepšenie a zušlachtenie spoločnosti a kultúry, ktorej sme súčasťou. Veľmi ma teší, keď prostredníctvom tejto práce prispejeme k posilneniu vnímania spirituality ako možnosti rozvoja poznania, etiky, morálnosti a empatie v živote.

Ciele a zámery v praxi učiteľa jogy:
Kladiem dôraz na aktívne formovanie cvikov z vedomia. Aby platilo, že vedomie formuje telo. Snažím sa, aby účastníci mali jednak jasnú myšlienkovú predstavu, ďalej rozvíjali cit pre napríklad ásanu a následne vedeli v cviku aj tieto kvality vyjadriť. Tiež sa snažím sprostredkovať uvedomenie si, že joga má/môže mať značný filozofický rozmer. A že ten súvisí s bežným životom – je prenositeľná na bežný život. Snažim sa podporiť u účastníkov pocit zodpovednosti za sociálnu, spoločenskú situáciu, v ktorej žijeme a uvedomenie si, že máme možnosť aktívne ju spolutvoriť – chcem tým podporiť hlboko individuálne prianie jednotlivca nájsť a aktívne uplatňovať svoje životné poslanie.

Lokalita pôsobnosti:
Západoslovenský, Bratislava, Svätý Jur, Pezinok

Kontakt:
tel. 0905 719 092