ŠKOLENIE PRE INŠTRUKTOROV JOGY:
Meditácia, slobodný dych a možnosti učiteľa jogy v dnešnej dobe s HEINZOM GRILLOM

Termín a miesto konania:

Piatok 25. 6. od 17:00 hod.
nedeľa 27. 6. 2021 do 12:30 hod.
Hotel Sorea Kráľovské údolie 6, Bratislava
 
Učíš jogu a hľadáš inšpiráciu?
Rozmýšľaš, ako môže učiteľ jogy posilniť imunitu, telesné aj duševné zdravie svojich účastníkov a tvorivo reagovať na dnešnú dobu? 

Tak Ťa srdečne pozývame na certifikované školenie pre učiteľov a inštruktorov jogy s medzinárodne uznávaným odborníkom na dané témy Heinzom Grillom. Program školenia budú tvoriť prednášky, cvičenie základných a pokročilých ásan, dialóg k daným témam, školenie obsahovej meditácie a slobodného dychu.

V rámci sobotného programu bude mať krátky príspevok o možnostiach jogy pôsobiť proti strachom jeden z nestorov slovenskej jogovej scény pán Gejza Timčák. Tešíme sa na jeho účasť a rodiacu sa milú spoluprácu so Slovenskou asociáciou jogy, v ktorej pôsobí.

Školenie je otvorené pre učiteľov/inštruktorov jogy akéhokoľvek smeru a zamerania bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti. Tiež pre príbuzné povolania ako sú inštruktori pilatesu, fyzioterapeuti, fitness tréneri, eurytmisti/ky a podobne so záujmom o tému.

Po celý čas bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenčiny. Vítaná je tiež aktívna účasť všetkých, spojená s možnosťou dosiahnuť naozaj praktické učebné pokroky, ktoré človek zužitkuje v ďalšom učení aj živote. 

 

Piatkový seminárový večer pre verejnosť bude otvorený aj pre všetkých záujemcov o jogu a slobodnú spiritualitu. Témou workshopu pre verejnosť je meditácia a súčasť bude tvoriť aj praktická časť prepojená s ásanovou praxou.

Zaujíma ťa meditácia a praktické možnosti spirituality? 

Úvodnú tému víkendového školenia a workshopu pre verejnosť tvorí meditácia a možnosti jej zmysluplnej praxe. Heinz Grill sa venuje predovšetkým rozvoju tzv. obsahovej alebo predmetnej meditácie, ktorá vedie nielen k porozumeniu hlbších makrokozmických zákonitostí, ale aj k lepšiemu prepojeniu konkrétnych, univerzálne platných myšlienok s praktickou stránkou pozemského života. Školenie koncentrácie a obsahovej meditácie vedie k objektívnemu vnímaniu, rozvinutiu schopnosti rozlišovania, a napokon aj k podpore vzťahových pomerov života. 

   

Chceš sa naučiť ako podporiť celkové zdravie a prepojiť prácu s dychom so slobodným pohybom a estetickou jogovou praxou?  

Jednou z hlavných tém školenia je slobodný dych. Heinz Grill vo svojej vyše 30-ročnej spirituálnej praxi dôkladne rozpracoval tématiku dýchania a prostredníctvom školenia slobodného dychu prináša záujemcom možnosť spoznávať nový spôsob práce s dychom, ktorý je založený na aktívnom rozvoji myšlienkovej a predstavovej činnosti spojenej s estetickou ásanovou praxou. Praktické cvičenia umožnia štúdium štyroch základných foriem dychu a ich uplatnenie pri tvorbe ásan. Súčasťou bude aj predstavenie inšpiratívnej knihy Heinza Grilla – Slobodný dych, ktorá je aktuálne vydávaná v preklade v slovenskom jazyku. Knižka bude vydaná v mesiaci jún 2021, v predpredaji už je možné si ju zakúpiť: v štúdiu AD-joga

 

 

O lektorovi podujatia

Heinz Grill je nemecký učiteľ jogy a spirituálny učiteľ, za ktorým sa chodia vzdelávať učitelia jogy z celej Európy. Založil nový umelecko-spirituálny smer jogy nazývaný “Nová jogová vôľa”, ktorý prináša slobodnú spiritualitu, primeranú vývojovým potrebám dnešného človeka. Rozvíja celostný prístup k človeku ako telesnej, duševnej aj duchovnej bytosti s možnosťou tvoriť a zušľachťovať samého seba aj spoločnosť. Venuje sa aj oblastni zdravia z celostného pohľadu, vychádzajúceho z antropozofickej medicíny. Posledný rok sa intenzívne venuje duševno-duchovným výzvam a úlohám, ktoré jednotlivcovi aj spoločnosti prináša korona-kríza. Rozvíja možnosti, ako na ňu zmysluplne reagovať tvorením novej spoločnosti postavenej na zdravších a celostnejších základoch.

 

Spoznaj lektora bližšie: 

★Rozhovor pre portál Čierna labuť s Heinzom Grillom: “V joge nehľadám len zlepšenie zdravia pre pozemský život, ale aj niečo obsiahlejšie, trvácne.”
★Videozáznamy z našich minulých podujatí s Heinzom Grillom: 

Školenie pre inštruktorov jogy s Heinzom Grillom na tému: “Duch, duša a telo”

Počas posledného júnového víkendu 2020 sme organizovali školenie pre inštruktorov jogy, ktorého súčasťou bol aj sobotný jógový workshop pre verejnosť. Obe podujatia lektoroval skúsený odborník v oblasti jogy a spirituality Heinz Grill. Školenie aj workshop sa konali v exteriéri, na čerstvom vzduchu v altánku so zastrešením, v krásnom prírodnom areáli hotela Agátka na Čiernej vode. 

Lekcia jogy v Bratislave 2019

vedená skúseným odborníkom v oblasti jogy a spirituality Heinzom Grillom. Nájdete tu praktické podnety pre uvádzanie aj cvičenie cvikov počas hodín jogy vzhľadom na ich zdravotný, duševný, duchovný aj estetický rozmer. Ako rozvíjať čakry prostredníctvom ásan? Vhodné najmä pre inštruktorov a učiteľov jogy ako vzdelávací materiál pre vlastné hodiny jogy. Inšpirovať sa môžu aj ľudia pre vlastnú prax.

Prednáška Heinza Grilla k téme “Rozvoj cítenia v joge”:

Ako sa starať o svoje duševné zdravie a rozvoj? Čo stabilizuje psychyku človeka? Aký je rozdiel medzi emóciou a citom? Ako rozvíjať city podporujúce medziľudské vzťahy? Na tieto otázky odpovedá v prednáške počas Jogového dňa skúsený odborník z oblasti spirituality, jogy a osobnostného rzvoja Heinz Grill.

Interview k téme korony z duševno-duchovného pohľadu: Celostný pohľad na koronakrízu…

Ako sa dá vnímať koronakríza z celostnej perspektívy? V čom spočívajú jej príčiny? Ako vzniká ochorenie? Aké možnosti a perspektívy má človek, aby z nej vyšiel posilnený?

Sprievodné možnosti v rámci podujatia:

Možnosť objednať si vegetariánsku stravu – objednávka do 18. 6. 2021 priamo v prihlasovacom formulári na podujatie

V prípade záujmu aj možnosť krátkeho osobného rozhovoru s lektorom

Možnosť zakúpenia literatúry k témam jogy

Ceny vstupeniek:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% zo sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% zo sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% zo sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok. Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).   

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

Ohľadom ďalších informácií môžte kontaktovať Simonu Žilákovú

Email: simona.zilakova@uciteliajogy.sk

Tel:  +421 908 092 992

Recenzie z minuloročného školenia s Heinzom Grillom

“Podujatie sa mi veľmi páčilo, či už organizačne alebo tématicky. Tiež sa mi veľmi páčila aj výstava fotografií pokročilých ásan v umeleckom prevedení. Heinz Grill veľmi citlivo a pozorne pristupuje aj k väčšej skupine, vie ľudí pekne inšpirovať a zaujať. Jeho rady a podnety sú veľmi cenné nie len pre učiteľov jogy.” Jana B.

“Témy podujatia boli podnetné a inšpiratívne, využiteľné ako v joge, tak aj v každodennom živote. Hlavný lektor Heinz Grill má krásnu schopnosť prepájať tieto dve roviny v zaujímavých súvislostiach, ktorými dokáže osloviť skutočne každého účastníka. Z ásanovej praxe ma oslovilo zažitie vertikály v ásanach stoj na hlave a sviečka a rozdiely v prežívaní týchto foriem, takisto stoj na rukách, ktorý sme precvičovali na lúke a tiež ásana holubica, ktorá je veľmi peknou umeleckou ásanou a zároveň veľkou výzvou. ” Maťa, študentka vzdelávania školy Joga Premena

“Oslovilo ma ako s ľahkosťou rozprával na tému ducha, o jednotlivých asanach, ako ich predvádzal, dbal na to co hovoril zrozumiteľným spôsobom, a vracal sa už zodpovedným témam viac krát, aby sa to dostalo postupne uchopitelnym pre každého… Vie navodiť príjemnú atmosféru, tematicky a prakticky bohatú, a povedala by som, ze vnesie časť seba na cvičiacich, ktorí s odvahou a nasadenim sa dostávajú za hranice svojich moznosti” Andrea

“Líbilo se mi, když Heinz navázal na teorii cvičením. Například, když jsme se bavili o duchu, a následně si rozpracovali pozici strom, kde jsme si reflektovali zmíněné věci. Inspirativní bylo, koukat se na Heizovy propracované pozice, ale rovněž na ostatní, kterým se například i s jeho pomocí podařilo dobře vyformovat určité ásany. Pak mě bavila část, kdy jsme vyšli na trávník a společně zkoušeli stoj na rukách.” Tereza

Časový Rozvrh

Piatok

16:30 - 17:00
Registrácia
Registrácia účastníkov na podujatie
17:00 - 20:00
Workshop meditácia
Ásanová a meditačná prax k téme meditácie
Prednášajúci lektor
Heinz Grill

Sobota

9:00 - 13:00
Školenie pre inštruktorov jogy
Prednáška a ásanová prax k témam meditácia, slobodný dych a možnosti učiteľa jogy v dnešnej dobe
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
13:00 - 14.30
Obed
Obed v hotelovej reštaurácii alebo individuálne
14:30 - 19:00
Školenie pre inštruktorov jogy
Prednáška G. Timčáka "Možnosti jogy pre zvládanie strachu", Prednáška a ásanová prax k témam meditácia, slobodný dych a možnosti učiteľa jogy dnešnej doby
Prednášajúci lektor
Heinz Grill

Nedeľa

9:00 - 12:30
Školenie pre inštruktorov jogy
Prednáška a ásanová prax k témam meditácia, slobodný dych a možnosti učiteľa jogy v dnešnej dobe
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
Heinz Grill
Heinz Grill
Odborník v oblasti jogy, pedagogiky, zdravia a spirituality, autor odbornej literatúry.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.