WORKSHOP PRE VEREJNOSŤ:
Joga a meditácia s HEINZOM GRILLOM

Termín a miesto konania podujatia:

Piatok 25. 6. 2021 od 17:00 – 20:00 hod.
Hotel Sorea Kráľovské údolie 6, Bratislava

Srdečne pozývame záujemcov o jogu, slobodnú spiritualitu a meditáciu na podujatie s medzinárodne uznávaným odborníkom Heinzom Grillom

Po celý čas bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenčiny. Aktívna účasť na podujatí prinesie každému praktické pokroky v jogovej aj ásanovej praxi. Predchádzajúca skúsenosť s jógou ani meditáciou nie je potrebná.

 

Zaujíma ťa meditácia a praktické možnosti spirituality?

Popri cvičení ásan tvorí hlavnú tému workshopu pre verejnosť meditácia a možnosti jej zmysluplnej praxe. Heinz Grill sa venuje predovšetkým rozvoju tzv. obsahovej alebo predmetnej meditácie, ktorá vedie nielen k porozumeniu zákonitostí života, ale aj k lepšiemu prepojeniu konkrétnych, univerzálne platných myšlienok s praktickou stránkou pozemského života. Školenie koncentrácie a obsahovej meditácie vedie k objektívnemu vnímaniu, rozvinutiu schopnosti rozlišovania, a napokon aj k podpore vzťahových pomerov života a zdravia. 

   

O lektorovi podujatia

Heinz Grill je nemecký učiteľ jógy a spirituálny učiteľ, za ktorým sa chodia vzdelávať záujemci z celej Európy. Založil nový umelecko-spirituálny smer jogy nazývaný “Nová jogová vôľa”, ktorý prináša slobodnú spiritualitu, primeranú vývojovým potrebám dnešného človeka. Rozvíja celostný prístup k človeku ako telesnej, duševnej aj duchovnej bytosti s možnosťou tvoriť a zušľachťovať samého seba aj spoločnosť. Venuje sa aj oblastni zdravia z celostného pohľadu, vychádzajúceho z antropozofickej medicíny. Posledný rok sa intenzívne venuje duševno-duchovným výzvam a úlohám, ktoré jednotlivcovi aj spoločnosti prináša korona-kríza. Rozvíja možnosti, ako na ňu zmysluplne reagovať tvorením novej spoločnosti postavenej na zdravších a celostnejších základoch.

 

Spoznaj lektora bližšie: 

Rozhovor pre portál Čierna labuť s Heinzom Grillom: V joge nehľadám len zlepšenie zdravia pre pozemský život, ale aj niečo obsiahlejšie, trvácne.”

Video záznamy z našich minuloročných podujatí s Heinzom Grillom:

Videozáznam zo školiaceho víkendu na tému: “Duch duša a telo”

Lekcia jogy v Bratislave 2019

vedená skúseným odborníkom v oblasti jogy a spirituality Heinzom Grillom. Nájdete tu praktické podnety pre uvádzanie aj cvičenie cvikov počas hodín jogy vzhľadom na ich zdravotný, duševný, duchovný aj estetický rozmer. Ako rozvíjať čakry prostredníctvom ásan? Vhodné najmä pre inštruktorov a učiteľov jogy ako vzdelávací materiál pre vlastné hodiny jogy. Inšpirovať sa môžu aj ľudia pre vlastnú prax.

Prednáška Heinza Grilla k téme “Rozvoj cítenia v joge”:

Ako sa starať o svoje duševné zdravie a rozvoj? Čo stabilizuje psychyku človeka? Aký je rozdiel medzi emóciou a citom? Ako rozvíjať city podporujúce medziľudské vzťahy? Na tieto otázky odpovedá v prednáške počas Jogového dňa skúsený odborník z oblasti spirituality, jogy a osobnostného rzvoja Heinz Grill.

Interview k téme korony z duševno-duchovného pohľadu: Celostný pohľad na koronakrízu…

Ako sa dá vnímať koronakríza z celostnej perspektívy? V čom spočívajú jej príčiny? Ako vzniká ochorenie? Aké možnosti a perspektívy má človek, aby z nej vyšiel posilnený?

Sprievodné možnosti v rámci podujatia:

  • Možnosť objednať si vegetariánsku večeru – do 18. 6. 2021 – objednávka priamo v prihlasovacom formulári dole
  • V prípade záujmu aj možnosť krátkeho osobného rozhovoru s lektorom
  • Možnosť zakúpenia literatúry

Cena vstupenky na workshop: 40 eur

Možnosť zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa a nájdeme riešenie

Storno podmienky:

  • 3 týždne pred seminárom – 100% zo sumy vrátené späť
  • 2 týždne pred seminárom – 50% zo sumy vrátené späť
  • 1 týždeň a menej – 0% zo sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok. Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).   

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

Recenzie z minuloročného školenia s Heinzom Grillom

“Podujatie sa mi veľmi páčilo, či už organizačne alebo tématicky. Tiež sa mi veľmi páčila aj výstava fotografií pokročilých ásan v umeleckom prevedení. Heinz Grill veľmi citlivo a pozorne pristupuje aj k väčšej skupine, vie ľudí pekne inšpirovať a zaujať. Jeho rady a podnety sú veľmi cenné nie len pre učiteľov jogy.”
Jana B.

“Témy podujatia boli podnetné a inšpiratívne, využiteľné ako v joge, tak aj v každodennom živote. Hlavný lektor Heinz Grill má krásnu schopnosť prepájať tieto dve roviny v zaujímavých súvislostiach, ktorými dokáže osloviť skutočne každého účastníka. Z ásanovej praxe ma oslovilo zažitie vertikály v ásanach stoj na hlave a sviečka a rozdiely v prežívaní týchto foriem, takisto stoj na rukách, ktorý sme precvičovali na lúke a tiež ásana holubica, ktorá je veľmi peknou umeleckou ásanou a zároveň veľkou výzvou. ”
Maťa, študentka vzdelávania školy Joga Premena

“Oslovilo ma ako s ľahkosťou rozprával na tému ducha, o jednotlivých asanach, ako ich predvádzal, dbal na to co hovoril zrozumiteľným spôsobom, a vracal sa už zodpovedným témam viac krát, aby sa to dostalo postupne uchopitelnym pre každého… Vie navodiť príjemnú atmosféru, tematicky a prakticky bohatú, a povedala by som, ze vnesie časť seba na cvičiacich, ktorí s odvahou a nasadenim sa dostávajú za hranice svojich moznosti”
Andrea

“Líbilo se mi, když Heinz navázal na teorii cvičením. Například, když jsme se bavili o duchu, a následně si rozpracovali pozici strom, kde jsme si reflektovali zmíněné věci. Inspirativní bylo, koukat se na Heizovy propracované pozice, ale rovněž na ostatní, kterým se například i s jeho pomocí podařilo dobře vyformovat určité ásany. Pak mě bavila část, kdy jsme vyšli na trávník a společně zkoušeli stoj na rukách.”
Tereza

Časový Rozvrh

Piatok

16:30 - 17:00
Príchod a registrácia
17:00 - 17:10
Úvod
Úvodné slovo k začiatku seminára
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
17:10 - 18:45
Praktická časť
Jógová zostava - cvičenie jógových pozícií ásan
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
19:00 - 20:00
Prax meditácie
Meditácia pre dnešnú dobu
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
Heinz Grill
Heinz Grill
Odborník v oblasti jogy, pedagogiky, zdravia a spirituality, autor odbornej literatúry.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.