OKTÓBROVÝ ŠTUDIJNO – JOGOVÝ POBYT V TALIANSKU S H. GRILLOM

Dátum a miesto konania: 18.- 22. október 2023, oblasť Lago di Garda, Severné Taliansko

Cena za program: 50 eur/os/deň nečlen, 37,50 eur/os/deň člen (deň cesty tam sa nepočíta)

Ubytovanie: v dome Casa della Bellezza (20-25 eur/os/deň/raňajky)

Doprava:individuálne, zdieľanie autom

Strava:organizátori zabezpečujú vegetariánsky obed a večeru (12 eur/os/deň) alebo možnosť individuálneho stravovanie, raňajky samostatne

Podujatie je vhodné pre inštruktorov jogy (prípadne pokročilých záujemcov o jogu), ktorí chcú intenzívne pracovať na svojej ásanovej praxi, pedagogických zručnostiach, porozumení filozofickej a spirituálnej stránke jogy a načerpať inšpiráciu pre svoje ďalšie hodiny. Budete mať možnosť zúčastniť sa ako aktívni hostia medzinárodného vzdelávania pre inštruktorov jogy podľa konceptu Heinza Grilla, ktorý je aj hlavným lektorom. Vzdelávanie vedie medzinárodný tím lektorov jogy a odborníkov z iných oblastí. Heinz Grill so svojimi spolupracovníkmi intenzívne pracuje na syntéze medzi spiritualitou a rôznymi oblasťami života. Okrem jogy môžete na podujatí zažiť aj umelecké aktivity ako spev, koncentračné cvičenia a pozorovanie prírody, podntety k výžive, medicíne či iným oblastiam, podľa témy konkrétneho podujatia. Členmi tímu sú aj naši lektori Matej Štepita a Vivek L. Vzdelávanie sa uskutoční v krásnom novovybudovanom centre Naone v prírode Severo-talianskych Dolomitov. Podmienkou účasti je seriózny záujem o oblasť spirituality a oboznámenie sa aspoň s jednou knihou Heinza Grilla pred návštevou podujatia. Jeho literárnu tvorbu nájdete v online kníhkupectve AD-portál našej kolegyne Miriam Bellušovej.

Viac podrobností u kontaktnej osoby podujatia:

Janka Blažíčková:
e-mail:janablazickova161@gmail.com
tel: 421 905 643 240

Po prihlásení na webovej stránke je potrebné záväzne potvrdiť úhradu poplatku za program a ubytovanie, príp. stravu najneskôr 14 dní pred podujatím.
Prihlásenie na pobyt v termíne kratšom ako 14 dní pred podujatím je možné v prípade voľných kapacít za dodatočný administratívny poplatok vo výške 30 eur/os.

 

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.