WORKSHOP PRE VEREJNOSŤ:
JOGA – VEDOMIE – IMUNITA
S HEINZOM GRILLOM

Termín a miesto konania podujatia:

Piatok 15. 7. 2022 od 17:00 – 20:00 hod.
HOTEL IMPOZANT, Valčianska dolina

Zaujíma Ťa joga, rozvoj vedomia a téma podpory imunity?

Recepty ako podporiť svoju imunitu sa na nás dnes doslova valia. Väčšina z nich sa viaže čisto k materiálnej, a preto dočasnej úrovni. Aké vitamíny a lieky užívať, čo jesť, aký prístroj si kúpiť do kancelárie…

Joga je disciplína, ktorá sa na človeka pozerá celostne. Primerane tomu dokáže otvárať cesty aktívnej a trvalej starostlivosti o zdravie aj imunitný systém. Podstatným článkom na tejto ceste je ľudské vedomie. Prostredníctvom telesných, dychových aj meditačných cvičení jogín rozvíja nové, svetlejšie a slobodnejšie kvality vedomia. Vďaka nim sa stáva odolnejším nielen voči rôznym ochoreniam, ale aj voči strachom, polarizácii, vyčerpaniu a ďalším nástrahám dnešnej doby.

Náš workshop je určený všetkým, ktorých zaujímajú možnosti celostnej starostlivosti o imunitu, zdravie a vnútornú odolnosť človeka. Predchádzajúca skúsenosť s jogou nie je podmienkou účasti.

Lektorom podujatia je zahraničný odborník na tému Heinz Grill. Je to zakladateľ nového, umelecko – spirituálneho prístupu k joge, vhodného pre súčasného európskeho človeka. Má tiež medicínske vzdelanie a veľmi intenzívne sa venuje práve oblasti rozvoja kvalít vedomia, posilňujúcich zdravie a celkovú odolnosť človeka. Množstvo jeho článkov k tejto téme nájdete na jeho webovej stránke heinz-grill.de/sk.

Spoznaj lektora bližšie: 

Rozhovor pre portál Čierna labuť s Heinzom Grillom: V joge nehľadám len zlepšenie zdravia pre pozemský život, ale aj niečo obsiahlejšie, trvácne.”

 

Video záznamy z našich minuloročných podujatí s Heinzom Grillom:
Seminár o meditácii v Bratislave 2021
Cvičenie s Heinzom Grillom v Bratislave 2021
Videozáznam na tému: “Duch duša a telo” 2020

Videozáznam z jogového seminára na tému meditácie v Bratislave 2021

Prednáška s praktickými meditačnými cvičeniami erudovaného odborníka v oblastiach jogy a spirituality Heinza Grilla. V prednáške prináša podnety a usmernenia, ako správne meditovať, čo je pre meditáciu potrebné a čo jej naopak škodí. Vysvetľuje súvislosť meditácie a 6. čakry, rozdiel medzi emocionálnou autosugesciou a objektívnou, pravdivou myšlienkou.

Cvičenie s Heinzom Grillom, Bratislava 2021

Zostava jogových cvikov v podaní uznávaného odborníka Heinza Grilla s krátkym filozofickým úvodom. Vhodné ako inšpirácia pre učiteľov / inštruktorov jogy aj pre ľudí, ktorí sa venujú joge a chcú sa zlepši v jednotlivých cvikoch a lepšie porozumieť aj ich duševnej stránke.

Videozáznam zo školiteľského víkendu na tému: “Duch duša a telo” 2020

Lekcia vedená skúseným odborníkom v oblasti jogy a spirituality Heinzom Grillom. Nájdete tu praktické podnety pre uvádzanie aj cvičenie cvikov počas hodín jogy vzhľadom na ich zdravotný, duševný, duchovný aj estetický rozmer. Školenie aj workshop sa konali v exteriéri, na čerstvom vzduchu v altánku so zastrešením, v krásnom prírodnom areáli hotela Agátka.

Prednáška Heinza Grilla “Rozvoj cítenia v joge” 2019
Interview k téme korony
Prednáška Heinza Grilla k téme “Rozvoj cítenia v joge” 2019

Ako sa starať o svoje duševné zdravie a rozvoj? Čo stabilizuje psychiku človeka? Aký je rozdiel medzi emóciou a citom? Ako rozvíjať city podporujúce medziľudské vzťahy? Na tieto otázky odpovedá v prednáške počas Jogového dňa skúsený odborník z oblasti spirituality, jogy a osobnostného rozvoja Heinz Grill.

Interview k téme korony z duševno-duchovného pohľadu: Celostný pohľad na koronakrízu…

Ako sa dá vnímať korona kríza z celostnej perspektívy? V čom spočívajú jej príčiny? Ako vzniká ochorenie? Aké možnosti a perspektívy má človek, aby z nej vyšiel posilnený? O týchto otázkach sme rozprávali s Heinzom Grillom, zakladateľom súčasného spirituálne-jogového smeru, ktorý má aj medicínske vzdelanie a témam zdravia sa venuje z telesného, duševného aj duchovného pohľadu.

Cena vstupenky na workshop: 40 eur

Možnosť zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa a nájdeme riešenie

Ďalšie možnosti:

  • Možnosť objednať si vegetariánsku večeru – do 8. 7. 2022
    objednávka priamo v prihlasovacom formulári dole
  • V prípade záujmu možnosť krátkeho osobného rozhovoru s lektorom
  • Možnosť zakúpenia literatúry

Storno podmienky:

  • 3 týždne pred seminárom – 100% zo sumy vrátené späť
  • 2 týždne pred seminárom – 50% zo sumy vrátené späť
  • 1 týždeň a menej – 0% zo sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok. Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).   

Recenzie z minuloročných školení s Heinzom Grillom

“Podujatie sa mi veľmi páčilo, či už organizačne alebo tématicky. Tiež sa mi veľmi páčila aj výstava fotografií pokročilých ásan v umeleckom prevedení. Heinz Grill veľmi citlivo a pozorne pristupuje aj k väčšej skupine, vie ľudí pekne inšpirovať a zaujať. Jeho rady a podnety sú veľmi cenné nie len pre učiteľov jogy.”
Jana B.

“Témy podujatia boli podnetné a inšpiratívne, využiteľné ako v joge, tak aj v každodennom živote. Hlavný lektor Heinz Grill má krásnu schopnosť prepájať tieto dve roviny v zaujímavých súvislostiach, ktorými dokáže osloviť skutočne každého účastníka. Z ásanovej praxe ma oslovilo zažitie vertikály v ásanach stoj na hlave a sviečka a rozdiely v prežívaní týchto foriem, takisto stoj na rukách, ktorý sme precvičovali na lúke a tiež ásana holubica, ktorá je veľmi peknou umeleckou ásanou a zároveň veľkou výzvou. ”
Maťa, študentka vzdelávania školy Joga Premena

“Oslovilo ma ako s ľahkosťou rozprával na tému ducha, o jednotlivých asanach, ako ich predvádzal, dbal na to co hovoril zrozumiteľným spôsobom, a vracal sa už zodpovedným témam viac krát, aby sa to dostalo postupne uchopitelnym pre každého… Vie navodiť príjemnú atmosféru, tematicky a prakticky bohatú, a povedala by som, ze vnesie časť seba na cvičiacich, ktorí s odvahou a nasadenim sa dostávajú za hranice svojich moznosti”
Andrea

“Líbilo se mi, když Heinz navázal na teorii cvičením. Například, když jsme se bavili o duchu, a následně si rozpracovali pozici strom, kde jsme si reflektovali zmíněné věci. Inspirativní bylo, koukat se na Heizovy propracované pozice, ale rovněž na ostatní, kterým se například i s jeho pomocí podařilo dobře vyformovat určité ásany. Pak mě bavila část, kdy jsme vyšli na trávník a společně zkoušeli stoj na rukách.”
Tereza

Časový Rozvrh

Piatok

16:30 - 17:00
Príchod a registrácia
17:00 - 17:10
Úvod
Úvodné slovo k začiatku seminára
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
17:10 - 20:00
Prednášková časť
Prednáška M. Mravcovej a H. Grilla k téme Joga - vedomie - imunita, ásanová prax
Prednášajúci lektor
Heinz Grill, Martina Mravcová
Heinz Grill
Heinz Grill
Odborník v oblasti jogy, pedagogiky, zdravia a spirituality, autor odbornej literatúry.
Martina Mravcová

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.