DIALÓGY O SPIRITUALITE 3:
KRESŤANSTVO A JOGA

Ako môže spiritualita inšpirovať každodenný život človeka a spoločnosti?
Dokáže byť liekom na rôzne problémy a choroby dnešnej doby?
Sú rôzne spirituálne prúdy pre seba navzájom ohrozením a ich zástupcovia konkurenti, alebo sú to naopak spolupracovníci, ktorí inými cestami smerujú k podobným cieľom?
Pozývame vás na večerné dialógy o spiritualite s rôznymi hosťami, s ktorými budeme hľadať odpovede na tieto a podobné otázky.

 
DIALÓG O SPIRITUALITE 3:
KRESŤANSTVO A JOGA
s Danielom Pastirčákom a Matejom Štepitom

DÁTUM A ČAS: PIATOK 21. OKTÓBER 2022od 19:00 – 21:00 hod.
MIESTO PODUJATIA: KAFÉ LAMPY
HOSŤ VEČERA: DANIEL PASTIRČÁK– kazateľ cirkvi bratskej a umelec
STÁLY HOSŤ: MATEJ ŠTEPITA – učiteľ jogy a psychológ
MODERUJE: MARTINA MLYNSKÁ
CENA: predpredaj a online: € 15, na mieste: € 20, členovia zväzu: 25% zľava

Na Slovensku sa vždy znovu stretávame s otázkou, či sú východné smery spirituality, ako napríklad joga,
pre kresťana ohrozením jeho vzťahu s bohom, alebo môžu byť jeho doplnením a podporením.
Ako je to teda naozaj? Odporuje si joga s kresťanstvom, alebo majú aj spoločné prieniky a vedia sa dobre doplniť a obohatiť?
Treba sa navzájom báť, alebo je lepšie si rozumieť? V čom sa tieto disciplíny podobajú a v čom sa líšia?
A kde číha skutočné ohrozenie, alebo nepriateľ kresťana či jogína?
Prídite o týchto otázkach debatovať s kazateľom Cirkvi bratskej Danielom Pastirčákom a učiteľom jogy Matejom Štepitom.

VIAC K CYKLU “DIALÓGY O SPIRITUALITE”:

Joga vznikla ako spirituálna disciplína a v našom zväze ju tak aj chápeme. Všetky poctivé spirituálne prúdy si dávajú za cieľ zušľachtiť človeka, prehlbovať jeho poznanie, schopnosť lásky, súcitu a morálnosť. Navzájom by sa teda mohli podporovať a obohatiť, aj keď vychádzajú z rozličných kultúrnych kontextov a používajú iný jazyk a obraznosť.

Napriek tomu sa aj dnes stretávame často s vnímaním rôznych spirituálnych snažení ako vzájomnej konkurencie či ohrozenia. Veľakrát som už dostal otázku: “Ak som kresťan, je pre mňa bezpečné navštevovať hodiny jogy? Neohrozí to môj vzťah k bohu?” Táto otázka je samozrejme legitímna. Je dobré pozrieť sa na ňu bližšie a odpovedať na základe poznania oboch disciplín, nie na základe strachu z neznámeho.

Zároveň vnímame v dnešnej dobe celkovo silnú tendenciu polarizovať ľudí do rôznych skupín, ktoré nevedia nájsť spoločnú reč. Chýba nám dialóg, čoho dôsledky bolestne vidíme ako v spoločenskom dianí, tak aj v osobných vzťahoch. Našim cieľom je reagovať na túto situáciu v tej oblasti, ktorej rozumieme, a tou je práve spiritualita.

VIDEO ZÁZNAM Z 1. DIALÓGU S EMILOM PÁLEŠOM A MATEJOM ŠTEPITOM NA TÉMU SLOBODA A SPIRITUALITA

V cykle “Dialógy o spiritualite” vám budeme prinášať rozhovory hostí, ktorí sa dlhodobo venujú duchovným otázkam z rôznych perspektív. Budeme hľadať čo nás spája, ale aj v čom sme rôzni. Vždy sa budeme pýtať na to, ako môže spiritualita inšpirovať a ovplyvniť náš každodenný život. Dialóg nebudú viesť len naši hostia, ale aj vy, ktorí sa rozhodnete našich stretnutí zúčastniť. V druhej časti večera bude vždy dostatok priestoru položiť hosťom vaše konkrétne otázky. 

Každú časť tohto cyklu venujeme určitej konkrétnej téme, napríklad: spiritualita a sloboda, spiritualita a morálnosť, spiritualita a zdravie,.. alebo aj: kresťanstvo a joga, buddhizmus a joga a podobne. K téme pozveme vždy aj hosťa, ktorý je v nej doma. Stálym hosťom týchto rozhovorov bude náš lektor Matej Štepita.

Večery sú určené všetkým, ktorých zaujímajú duchovné otázky a možnosti spirituality inšpirovať a obohatiť konkrétny život jednotlivca aj spoločnosti. Netreba byť v nejakej oblasti odborník, stačí záujem. Budeme sa spolu venovať aj tomu, ako môže spiritualita prinášať aj odpovede na mnohé “choroby” našej doby.

 
STORNO PODMIENKY:

3 týždne pred podujatím – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred podujatím – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa podujatia z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktujte nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok. Pokiaľ by bolo podujatie zrušené z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

 

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.