MÚLÁDHÁRA ČAKRA A JEJ PÔSOBENIE V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Termín vzdelávania: 21. – 23. JANUÁR 2022

Víkend v Bratislave sa odohráva v časoch:

piatok: 17:00- 20:00 hod.

sobota: 9:00 – 19:00 hod. (obed. pauza cca 1,5 hod.)

nedeľa: 9:00 – 14:00 hod.

Miesto konania: Priestor Špirála

Drieňová 40 (na 1. poschodí OD Budúcnosť)
Bratislava – Ružinov

Múládhára čakra a jej pôsobenie v práci učiteľa jogy

Múládhára čakra, nazývaná aj koreňová čakra, je úzko spojená so silou fyzického tela, jej živlom je zem. Súvisí so silou rozhodnosti človeka, s duševnou silou človeka rozhodne a disciplinovane zaobchádzať so svojim telom, potrebám tela nájsť ich správne miesto a viesť konanie a telo na jednej strane citlivo, na strane druhej však cieľavedome k požadovanej ásane, prípadne výdrži v ásane. Múládhára čakru charakterizuje schopnosť sebakontroly a sebadisciplíny, ktorá sa učí rozoznávať rozmary a rozptýlenia, a pri dôslednom štúdiu postupne vedie človeka k nezávislosti od tela.

Akým spôsobom môže učiteľ jogy podporiť u svojich žiakov rozvoj rozhodnosti, sebadisciplíny? V akej miere, a čo presne znamená na prvý pohľad jasná sloboda človeka od tela?

Platforma Učitelia jogy organizuje ďalší vzdelávací víkend pre učiteľov jogy s cieľom preskúmať obraz 1. čakry ako aj učebné kroky pri rozvíjaní jej kvalít. Spoločne sa budeme venovať živlu zeme, téme rozhodnej práce s telom, vôľovým impulzom, želaniam a téme rozlišovania ich pôvodu a v neposlednom rade téme žiadostivosti.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť a tým aj podporu tohto podujatia a témy 😊

Lektori podujatia: Matej Štepita a Paula Dobiašová

Vzdelávaním Vás budú viesť hlavne Matej a Paula, súčasťou vzdelávania sú však aj vstupy mnohých ďalších lektorov, ktoré starostlivo vyberáme podľa problematiky a cieľa vzdelávania.

Cena:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

E-mail: paula.dobiasova@jogapremena.sk,  Tel: +421 0905 799 742

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

REZERVOVANIE PODUJATIA

Víkendové vzdelávanie: PRE NEČLENOV
Múládhára čakra v práci učiteľa jogy
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka Víkendové vzdelávanie: PRE NEČLENOV
Múládhára čakra v práci učiteľa jogy
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.
Víkendové vzdelávanie: PRE ČLENOV 25% zľava
Múládhára čakra v práci učiteľa jogy
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka Víkendové vzdelávanie: PRE ČLENOV 25% zľava
Múládhára čakra v práci učiteľa jogy
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.