MÚLÁDHÁRA ČAKRA A JEJ PÔSOBENIE V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Termín vzdelávania: 21. – 23. JANUÁR 2022

Víkend v Bratislave sa odohráva v časoch:

piatok: 17:00- 20:00 hod.

sobota: 9:00 – 19:00 hod. (obed. pauza cca 1,5 hod.)

nedeľa: 9:00 – 14:00 hod.

Miesto konania: Priestor Špirála

Drieňová 40 (na 1. poschodí OD Budúcnosť)
Bratislava – Ružinov

Múládhára čakra a jej pôsobenie v práci učiteľa jogy

Múládhára čakra, nazývaná aj koreňová čakra, je úzko spojená so silou fyzického tela, jej živlom je zem. Súvisí so silou rozhodnosti človeka, s duševnou silou človeka rozhodne a disciplinovane zaobchádzať so svojim telom, potrebám tela nájsť ich správne miesto a viesť konanie a telo na jednej strane citlivo, na strane druhej však cieľavedome k požadovanej ásane, prípadne výdrži v ásane. Múládhára čakru charakterizuje schopnosť sebakontroly a sebadisciplíny, ktorá sa učí rozoznávať rozmary a rozptýlenia, a pri dôslednom štúdiu postupne vedie človeka k nezávislosti od tela.

Akým spôsobom môže učiteľ jogy podporiť u svojich žiakov rozvoj rozhodnosti, sebadisciplíny? V akej miere, a čo presne znamená na prvý pohľad jasná sloboda človeka od tela?

Platforma Učitelia jogy organizuje ďalší vzdelávací víkend pre učiteľov jogy s cieľom preskúmať obraz 1. čakry ako aj učebné kroky pri rozvíjaní jej kvalít. Spoločne sa budeme venovať živlu zeme, téme rozhodnej práce s telom, vôľovým impulzom, želaniam a téme rozlišovania ich pôvodu a v neposlednom rade téme žiadostivosti.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť a tým aj podporu tohto podujatia a témy 😊

Lektori podujatia: Matej Štepita a Paula Dobiašová

Vzdelávaním Vás budú viesť hlavne Matej a Paula, súčasťou vzdelávania sú však aj vstupy mnohých ďalších lektorov, ktoré starostlivo vyberáme podľa problematiky a cieľa vzdelávania.

Cena:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

E-mail: paula.dobiasova@jogapremena.sk,  Tel: +421 0905 799 742

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.