ŠKOLENIE PRE INŠTRUKTOROV JOGY: JOGA – VEDOMIE – IMUNITA
S HEINZOM GRILLOM

Termín a miesto konania:

Piatok 15. 7. 2022 od 17:00 hod.
až nedeľa 17. 7. 2022 do 12:30 hod.

HOTEL IMPOZANT, Valčianska dolina

Učíš jogu a hľadáš inšpiráciu? Zaujíma Ťa ako môže učiteľ jogy posilniť imunitu, telesné aj duševné zdravie svojich účastníkov? 

Recepty ako podporiť svoju imunitu sa na nás dnes doslova valia. Väčšina z nich ostáva stáť na materiálnej, a preto dočasnej úrovni. Aké vitamíny a lieky užívať, čo jesť, aký prístroj si kúpiť do kancelárie…

Joga je disciplína, ktorá sa na človeka pozerá celostne ako na bytosť s telom, dušou aj duchom. Primerane tomu dokáže otvárať cesty aktívnej a trvalej starostlivosti o zdravie aj imunitný systém. Podstatným článkom na tejto ceste je ľudské vedomie. Prostredníctvom telesných, dychových aj meditačných cvičení jogín rozvíja nové, svetlejšie a slobodnejšie kvality vedomia. Vďaka nim sa stáva odolnejším nielen voči rôznym ochoreniam, ale aj voči strachom, polarizácii, vyčerpaniu a ďalším nástrahám dnešnej doby.

Naše podujatie je určené primárne pre inštruktorov jogy rôznych smerov, ktorých zaujíma, ako svojou prácou celostne a dlhodobo podporovať imunitný systém a vnútornú odolnosť svojich účastníkov. Otvorené je aj pre inštruktorov príbuzných disciplín (pilates, fyzio, bojové umenia, tanec, eurytmia,…) a pre ľudí praktizujúcich jogu s hlbším záujmom o tému.

Hlavným lektorom podujatia je zahraničný odborník na tému Heinz Grill. Je to zakladateľ nového, umelecko – spirituálneho prístupu k joge, vhodného pre súčasného európskeho človeka. Má tiež medicínske vzdelanie a veľmi intenzívne sa venuje práve oblasti rozvoja kvalít vedomia, posilňujúcich zdravie a celkovú odolnosť človeka. Množstvo jeho článkov k tejto téme nájdete na jeho webovej stránke heinz-grill.de/sk. Okrem prednášok a cvičenia s ním bude program doplnený aj o menšie referáty odborníkov z oblasti medicíny a psychológie.

Po celý čas bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenského jazyka. Vítaná je tiež aktívna účasť všetkých, spojená s možnosťou dosiahnuť naozaj praktické učebné pokroky, ktoré človek zužitkuje v ďalšom učení aj živote.

Piatkový seminárový večer pre verejnosť bude otvorený aj pre všetkých záujemcov o jogu, prácu s vedomím alebo podporu imunity. Témou workshopu pre verejnosť je prednáška a praktická časť prepojená s ásanovou praxou.

Spoznaj lektora bližšie: 

★Rozhovor pre portál Čierna labuť s Heinzom Grillom: “V joge nehľadám len zlepšenie zdravia pre pozemský život, ale aj niečo obsiahlejšie, trvácne.”
★Videozáznamy z našich minulých podujatí s Heinzom Grillom: 
Meditácia s Heinzom Grillom v Bratislave 2021
Lekcia jogy s Heinzom Grillom v Bratislave 2021
Školenie pre inštruktorov jogy s Heinzom Grillom na tému: “Duch, duša a telo” Čierna Voda 2020
Meditácia s H. Grillom v Bratislave 2021

Prednáška s praktickými meditačnými cvičeniami erudovaného odborníka v oblastiach jogy a spirituality Heinza Grilla.V prednáške prináša podnety a usmernenia, ako správne meditovať, čo je pre meditáciu potrebné a čo jej naopak škodí. Vysvetľuje súvislosť meditácie a 6. čakry, rozdiel medzi emocionálnou autosugesciou a objektívnou.

Lekcia jogy s H. Grillom, Bratislava 2021

Zostava jogových cvikov v podaní uznávaného odborníka Heinza Grilla s krátkym filozofickým úvodom. Vhodné ako inšpirácia pre učiteľov / inštruktorov jogy aj pre ľudí, ktorí sa venujú joge a chcú sa zlepšiť v jednotlivých cvikoch a lepšie porozumieť aj ich duševnej stránke. Popri cvikoch vypracováva lektor témy slobodného dychu, svetelného éteru a sily vedomia, slobodne pracovať na tele a odolávať strachom.

Prednáška Heinza Grilla k téme “Rozvoj cítenia v joge”, Bratislava 201
Školenie pre inštruktorov jogy s Heinzom Grillom na tému: “Duch, duša a telo” Čierna Voda 2020

Počas posledného júnového víkendu 2020 sme organizovali školenie pre inštruktorov jogy, ktorého súčasťou bol aj sobotný jógový workshop pre verejnosť. Obe podujatia lektoroval skúsený odborník v oblasti jogy a spirituality Heinz Grill. Školenie aj workshop sa konali v exteriéri, na čerstvom vzduchu v altánku so zastrešením, v krásnom prírodnom areáli hotela Agátka. 

Prednáška Heinza Grilla k téme “Rozvoj cítenia v joge”, Bratislava 2019:

Ako sa starať o svoje duševné zdravie a rozvoj? Čo stabilizuje psychiku človeka? Aký je rozdiel medzi emóciou a citom? Ako rozvíjať city podporujúce medziľudské vzťahy? Na tieto otázky odpovedá v prednáške počas Jogového dňa skúsený odborník z oblasti spirituality, jogy a osobnostného rozvoja Heinz Grill.

Interview k téme korony z duševno-duchovného pohľadu: Celostný pohľad na koronakrízu…
Interview k téme korony z duševno-duchovného pohľadu: Celostný pohľad na koronakrízu…

Ako sa dá vnímať koronakríza z celostnej perspektívy? V čom spočívajú jej príčiny? Ako vzniká ochorenie? Aké možnosti a perspektívy má človek, aby z nej vyšiel posilnený? O týchto otázkach sme rozprávali s Heinzom Grillom, zakladateľom súčasného spirituálne-jogového smeru, ktorý má aj medicínske vzdelanie a témam zdravia sa venuje z telesného, duševného aj duchovného pohľadu.

Ceny vstupeniek:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

Ďalšie možnosti:

Možnosť objednať si vegetariánsku stravu – objednávka do 8. 7. 2022
v prihlasovacom formulári na podujatie

Možnosti individuálneho rezervovania ubytovania – stredisko Snowland
(odporúčame rezerváciu v dostatočnom predstihu, stredisko býva v letných mesiacoch plne obsadený): www.snowland.sk

Hotel Impozant – www.impozant.sk

Možnosť spoznať a zakúpiť si literatúru k témam jogy, ktorú bude prezentovať Miriam Bellušová z kníhkupectva ad-portál.

Možnosť spoznať a zakúpiť si pomôcky na jogu, ktoré ponúka slovenský predajca Flexity. Ponuku odprezentuje Tomáš Sokol v sobotu od 8:30 – 9:00 hod.

V prípade záujmu aj možnosť krátkeho osobného rozhovoru s lektorom Heinzom Grillom.

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% zo sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% zo sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% zo sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok. Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).   

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

Kontakt pre ďalšie info: Simona Žiláková

Email: simona.zilakova@uciteliajogy.sk

Tel:  +421 908 092 992

Recenzie z minuloročných školení s Heinzom Grillom

“Podujatie sa mi veľmi páčilo, či už organizačne alebo tématicky. Tiež sa mi veľmi páčila aj výstava fotografií pokročilých ásan v umeleckom prevedení. Heinz Grill veľmi citlivo a pozorne pristupuje aj k väčšej skupine, vie ľudí pekne inšpirovať a zaujať. Jeho rady a podnety sú veľmi cenné nie len pre učiteľov jogy.” Jana B.

“Témy podujatia boli podnetné a inšpiratívne, využiteľné ako v joge, tak aj v každodennom živote. Hlavný lektor Heinz Grill má krásnu schopnosť prepájať tieto dve roviny v zaujímavých súvislostiach, ktorými dokáže osloviť skutočne každého účastníka. Z ásanovej praxe ma oslovilo zažitie vertikály v ásanach stoj na hlave a sviečka a rozdiely v prežívaní týchto foriem, takisto stoj na rukách, ktorý sme precvičovali na lúke a tiež ásana holubica, ktorá je veľmi peknou umeleckou ásanou a zároveň veľkou výzvou. ” Maťa, študentka vzdelávania školy Joga Premena

“Oslovilo ma ako s ľahkosťou rozprával na tému ducha, o jednotlivých asanach, ako ich predvádzal, dbal na to co hovoril zrozumiteľným spôsobom, a vracal sa už zodpovedným témam viac krát, aby sa to dostalo postupne uchopitelnym pre každého… Vie navodiť príjemnú atmosféru, tematicky a prakticky bohatú, a povedala by som, ze vnesie časť seba na cvičiacich, ktorí s odvahou a nasadenim sa dostávajú za hranice svojich moznosti” Andrea

“Líbilo se mi, když Heinz navázal na teorii cvičením. Například, když jsme se bavili o duchu, a následně si rozpracovali pozici strom, kde jsme si reflektovali zmíněné věci. Inspirativní bylo, koukat se na Heizovy propracované pozice, ale rovněž na ostatní, kterým se například i s jeho pomocí podařilo dobře vyformovat určité ásany. Pak mě bavila část, kdy jsme vyšli na trávník a společně zkoušeli stoj na rukách.” Tereza

Časový Rozvrh

Piatok

16:30 - 17:00
Registrácia
Registrácia účastníkov na podujatie
17:00 - 20:00
Workshop
Prednáška a ásanová prax k téme
Prednášajúci lektor
Heinz Grill

Sobota

9:00 - 13:00
Školenie pre inštruktorov jogy
Prednáška a ásanová prax k téme
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
13:00 - 14.30
Obed
Obed v hotelovej reštaurácii alebo individuálne
14:30 - 19:00
Školenie pre inštruktorov jogy
Školenie s H. Grillom a prednáška M. Štepitu
Prednášajúci lektor
Heinz Grill, Matej Štepita

Nedeľa

9:00 - 12:30
Školenie pre inštruktorov jogy
Prednáška a ásanová prax k témam
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
Heinz Grill
Heinz Grill
Odborník v oblasti jogy, pedagogiky, zdravia a spirituality, autor odbornej literatúry.
Matej Štepita
Matej Štepita
Učiteľ jogy, psychológ a poradca v oblasti duševného zdravia

REZERVOVANIE PODUJATIA

PRE NEČLENOV:
180 eur
Víkendové školenie s Heinzom Grillom
15. - 17. 7. 2022
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka PRE NEČLENOV:
180 eur
Víkendové školenie s Heinzom Grillom
15. - 17. 7. 2022
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.
PRE ČLENOV 25% zľava:
135 eur
Víkendové školenie s Heinzom Grillom
15. - 17. 7. 2022
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka PRE ČLENOV 25% zľava:
135 eur
Víkendové školenie s Heinzom Grillom
15. - 17. 7. 2022
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.