ŠKOLENIE PRE INŠTRUKTOROV JOGY: JOGA – VEDOMIE – IMUNITA
S HEINZOM GRILLOM

Termín a miesto konania:

Piatok 15. 7. 2022 od 17:00 hod.
až nedeľa 17. 7. 2022 do 12:30 hod.

HOTEL IMPOZANT, Valčianska dolina

Učíš jogu a hľadáš inšpiráciu? Zaujíma Ťa ako môže učiteľ jogy posilniť imunitu, telesné aj duševné zdravie svojich účastníkov? 

Recepty ako podporiť svoju imunitu sa na nás dnes doslova valia. Väčšina z nich ostáva stáť na materiálnej, a preto dočasnej úrovni. Aké vitamíny a lieky užívať, čo jesť, aký prístroj si kúpiť do kancelárie…

Joga je disciplína, ktorá sa na človeka pozerá celostne ako na bytosť s telom, dušou aj duchom. Primerane tomu dokáže otvárať cesty aktívnej a trvalej starostlivosti o zdravie aj imunitný systém. Podstatným článkom na tejto ceste je ľudské vedomie. Prostredníctvom telesných, dychových aj meditačných cvičení jogín rozvíja nové, svetlejšie a slobodnejšie kvality vedomia. Vďaka nim sa stáva odolnejším nielen voči rôznym ochoreniam, ale aj voči strachom, polarizácii, vyčerpaniu a ďalším nástrahám dnešnej doby.

Naše podujatie je určené primárne pre inštruktorov jogy rôznych smerov, ktorých zaujíma, ako svojou prácou celostne a dlhodobo podporovať imunitný systém a vnútornú odolnosť svojich účastníkov. Otvorené je aj pre inštruktorov príbuzných disciplín (pilates, fyzio, bojové umenia, tanec, eurytmia,…) a pre ľudí praktizujúcich jogu s hlbším záujmom o tému.

Hlavným lektorom podujatia je zahraničný odborník na tému Heinz Grill.
Je zakladateľom nového, umelecko – spirituálneho prístupu k joge, vhodného pre súčasného európskeho človeka.
Má tiež medicínske vzdelanie a veľmi intenzívne sa venuje práve oblasti rozvoja kvalít vedomia, posilňujúcich zdravie a celkovú odolnosť človeka.
Mnoho jeho článkov k tejto téme nájdete na jeho webovej stránke heinz-grill.de/sk.

Okrem prednášok a cvičenia s ním bude program doplnený aj o menšie referáty odborníkov z oblasti medicíny a psychológie:

Imunitný systém a jeho úlohy
Prednáška MUDr. Martiny Mravcovej,
lekárky a učiteľky jogy
Náplňou prednášky bude názorne a prakticky priblížiť zloženie, fungovanie

a úlohy imunitného systému v organizme človeka.
(trvanie prednášky cca 45 min.)

Zmysel života a imunitný systém
Prednáška Mgr. Mateja Štepitu,
psychológa a učiteľa jogy
Obsahom prednášky bude poukázať na možnosti, ako podporiť imunitný systém

vedomým zaoberaním sa a aktívnym žitím zmyslu svojho života.
(trvanie prednášky cca 45 min.)

Informácie o programe sú orientačné a je možné, že jeho poradie budeme do určitej miery meniť na základe vnímania záujmu a potrieb účastníkov.

Po celý čas bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenského jazyka. Vítaná je tiež aktívna účasť všetkých, spojená s možnosťou dosiahnuť naozaj praktické učebné pokroky, ktoré človek zužitkuje v ďalšom učení aj živote.

Piatkový seminárový večer pre verejnosť bude otvorený aj pre všetkých záujemcov o jogu, prácu s vedomím alebo podporu imunity. Témou workshopu pre verejnosť je prednáška a praktická časť prepojená s ásanovou praxou.

Spoznaj lektora bližšie: 

★Rozhovor pre portál Čierna labuť s Heinzom Grillom: “V joge nehľadám len zlepšenie zdravia pre pozemský život, ale aj niečo obsiahlejšie, trvácne.”
★Videozáznamy z našich minulých podujatí s Heinzom Grillom: 
Meditácia s Heinzom Grillom v Bratislave 2021
Lekcia jogy s Heinzom Grillom v Bratislave 2021
Školenie pre inštruktorov jogy s Heinzom Grillom na tému: “Duch, duša a telo” Čierna Voda 2020
Meditácia s H. Grillom v Bratislave 2021

Prednáška s praktickými meditačnými cvičeniami erudovaného odborníka v oblastiach jogy a spirituality Heinza Grilla.V prednáške prináša podnety a usmernenia, ako správne meditovať, čo je pre meditáciu potrebné a čo jej naopak škodí. Vysvetľuje súvislosť meditácie a 6. čakry, rozdiel medzi emocionálnou autosugesciou a objektívnou.

Lekcia jogy s H. Grillom, Bratislava 2021

Zostava jogových cvikov v podaní uznávaného odborníka Heinza Grilla s krátkym filozofickým úvodom. Vhodné ako inšpirácia pre učiteľov / inštruktorov jogy aj pre ľudí, ktorí sa venujú joge a chcú sa zlepšiť v jednotlivých cvikoch a lepšie porozumieť aj ich duševnej stránke. Popri cvikoch vypracováva lektor témy slobodného dychu, svetelného éteru a sily vedomia, slobodne pracovať na tele a odolávať strachom.

Prednáška Heinza Grilla k téme “Rozvoj cítenia v joge”, Bratislava 201
Školenie pre inštruktorov jogy s Heinzom Grillom na tému: “Duch, duša a telo” Čierna Voda 2020

Počas posledného júnového víkendu 2020 sme organizovali školenie pre inštruktorov jogy, ktorého súčasťou bol aj sobotný jógový workshop pre verejnosť. Obe podujatia lektoroval skúsený odborník v oblasti jogy a spirituality Heinz Grill. Školenie aj workshop sa konali v exteriéri, na čerstvom vzduchu v altánku so zastrešením, v krásnom prírodnom areáli hotela Agátka. 

Prednáška Heinza Grilla k téme “Rozvoj cítenia v joge”, Bratislava 2019:

Ako sa starať o svoje duševné zdravie a rozvoj? Čo stabilizuje psychiku človeka? Aký je rozdiel medzi emóciou a citom? Ako rozvíjať city podporujúce medziľudské vzťahy? Na tieto otázky odpovedá v prednáške počas Jogového dňa skúsený odborník z oblasti spirituality, jogy a osobnostného rozvoja Heinz Grill.

Interview k téme korony z duševno-duchovného pohľadu: Celostný pohľad na koronakrízu…
Interview k téme korony z duševno-duchovného pohľadu: Celostný pohľad na koronakrízu…

Ako sa dá vnímať koronakríza z celostnej perspektívy? V čom spočívajú jej príčiny? Ako vzniká ochorenie? Aké možnosti a perspektívy má človek, aby z nej vyšiel posilnený? O týchto otázkach sme rozprávali s Heinzom Grillom, zakladateľom súčasného spirituálne-jogového smeru, ktorý má aj medicínske vzdelanie a témam zdravia sa venuje z telesného, duševného aj duchovného pohľadu.

Ceny vstupeniek:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur
(ubytovanie a strava nie sú zahrnuté v cene vstupenky)

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur
(ubytovanie a strava nie sú zahrnuté v cene vstupenky)

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

Ďalšie možnosti:

Možnosť objednať si vegetariánsku stravu v cene 12 eur/1 jedlo – objednávka do 8. 7. 2022 v prihlasovacom formulári na podujatie

Ubytovanie si každý účastník zabezbečuje inidividuálne.
Možnosti rezervovania ubytovania – stredisko Snowland
(odporúčame rezerváciu v dostatočnom predstihu, stredisko býva v letných mesiacoch plne obsadené): www.snowland.sk
Hotel Impozant – www.impozant.sk

Možnosť spoznať a zakúpiť si literatúru k témam jogy, ktorú bude prezentovať Miriam Bellušová z kníhkupectva ad-portál.

Možnosť spoznať a zakúpiť si pomôcky na jogu, ktoré ponúka slovenský predajca Flexity. Ponuku odprezentuje Tomáš Sokol v sobotu od 8:30 – 9:00 hod.

V prípade záujmu aj možnosť krátkeho osobného rozhovoru s lektorom Heinzom Grillom.

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% zo sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% zo sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% zo sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok. Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).   

Recenzie z minuloročných školení s Heinzom Grillom

“Podujatie sa mi veľmi páčilo, či už organizačne alebo tématicky. Tiež sa mi veľmi páčila aj výstava fotografií pokročilých ásan v umeleckom prevedení. Heinz Grill veľmi citlivo a pozorne pristupuje aj k väčšej skupine, vie ľudí pekne inšpirovať a zaujať. Jeho rady a podnety sú veľmi cenné nie len pre učiteľov jogy.” Jana B.

“Témy podujatia boli podnetné a inšpiratívne, využiteľné ako v joge, tak aj v každodennom živote. Hlavný lektor Heinz Grill má krásnu schopnosť prepájať tieto dve roviny v zaujímavých súvislostiach, ktorými dokáže osloviť skutočne každého účastníka. Z ásanovej praxe ma oslovilo zažitie vertikály v ásanach stoj na hlave a sviečka a rozdiely v prežívaní týchto foriem, takisto stoj na rukách, ktorý sme precvičovali na lúke a tiež ásana holubica, ktorá je veľmi peknou umeleckou ásanou a zároveň veľkou výzvou. ” Maťa, študentka vzdelávania školy Joga Premena

“Oslovilo ma ako s ľahkosťou rozprával na tému ducha, o jednotlivých asanach, ako ich predvádzal, dbal na to co hovoril zrozumiteľným spôsobom, a vracal sa už zodpovedným témam viac krát, aby sa to dostalo postupne uchopitelnym pre každého… Vie navodiť príjemnú atmosféru, tematicky a prakticky bohatú, a povedala by som, ze vnesie časť seba na cvičiacich, ktorí s odvahou a nasadenim sa dostávajú za hranice svojich moznosti” Andrea

“Líbilo se mi, když Heinz navázal na teorii cvičením. Například, když jsme se bavili o duchu, a následně si rozpracovali pozici strom, kde jsme si reflektovali zmíněné věci. Inspirativní bylo, koukat se na Heizovy propracované pozice, ale rovněž na ostatní, kterým se například i s jeho pomocí podařilo dobře vyformovat určité ásany. Pak mě bavila část, kdy jsme vyšli na trávník a společně zkoušeli stoj na rukách.” Tereza

Časový Rozvrh

Piatok

16:30 - 17:00
Registrácia
Registrácia účastníkov na podujatie
17:00 - 20:00
Workshop
Prednáška M. Mravcovej a H. Grilla, ásanová prax k téme
Prednášajúci lektor
Heinz Grill, Martina Mravcová

Sobota

9:00 - 13:00
Školenie pre inštruktorov jogy
Školenie H. Grilla a ásanová prax k téme
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
13:00 - 14.30
Obed
Obed v hotelovej reštaurácii alebo individuálne
14:30 - 19:00
Školenie pre inštruktorov jogy
Školenie s H. Grillom a prednáška M. Štepitu, ásanová prax
Prednášajúci lektor
Heinz Grill, Matej Štepita

Nedeľa

9:00 - 12:30
Školenie pre inštruktorov jogy
Prednáška a ásanová prax k témam
Prednášajúci lektor
Heinz Grill
Heinz Grill
Heinz Grill
Odborník v oblasti jogy, pedagogiky, zdravia a spirituality, autor odbornej literatúry.
Martina Mravcová
Matej Štepita
Matej Štepita
Učiteľ jogy, psychológ a poradca v oblasti duševného zdravia

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.