JOGOVÝ WORKSHOP
KRÁSA, UMENIE A MANTRY V JOGE

Dátum: SOBOTA – 23. OKTÓBER 2021

Miesto konania: PRIESTOR ŠPIRÁLA
Drieňová 40 (1. poschodie OD Budúcnosť)
Bratislava – Ružinov

Workshop pozostáva z dvoch častí a bude prebiehať v týchto časoch:

14:45 – 15:00 Príchod a registrácia

15:00 – 17:00 Workshop 1. časť – Krása v joge

17:30 – 19:00 Workshop 2. časť – Mantry a umenie v súčasnej joge

Workshop 1. časť: KRÁSA V JOGE s Martinou Mlynskou
O kráse pojednávali už filozofi ako Platón a Aristoteles. Čím to je, čím vie krása človeka obohatiť, prečo je dôležitá a aké je jej správne miesto?
V prednáške vypracujeme akú rolu hrá krása a vzťah k nej v živote človeka, a ako krása súvisí so schopnosťou človeka rozvíjať vzťahy. Tiež sa budeme zaoberať tým ako je možné s krásou na joge pracovať a ak je joga ponímaná ako umelecká činnosť ako sa dá toto umenie, ale aj umenie vo všeobecnosti rozvíjať. Následne budeme spolu tieto aspekty skúmať aj v jednotlivých ásanách.

Workshop 2. časť: MANTRY A UMENIE V SÚČASNEJ JOGE so Silviou Wagnerovou a Simonou Žilákovou
Zvuky a tóny sú základom reči. Prostredníctvom nej si človek utvára povedomie o okolitom svete, ktorý tvorí súčasť života na hmotnej, jemnohmotnej, duševnej i duchovnej rovine. Priblížime si základný zvuk všetkých jazykov, ktorý zobrazuje slabika ÓM. Predstavíme Vám niekoľko významných mantier v sprievode pôvabnej hry na indický strunový hudobný nástroj – sitar.
Aký význam mali mantry v minulosti a ako k nim môžme pristupovať v súčasnej dobe? Pre lepšie porozumenie si priblížime ich základné formy – recitáciu a spev. Pri práci s mantrami budeme klásť dôraz na ich umelecké prevedenie, obsahovú stránku a základné porozumenie kľúčových slov v staroindickom jazyku sanskrite.

 
Lektorky podujatia: Martina Mlynská, Silvia Wagnerová, Simona Žiláková
 
Cena:

Cena vstupenky na workshop: 40 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

 

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

paula.dobiasova@jogapremena.sk, 0905 799 742

 

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.