Počas víkendu 14. – 15. 2. 2020 sa uskutočnil workshop organizovaný v spolupráci so školou jogy Premena: www.jogapremena.sk v priestoroch Academie Universum na tému “Joga a duševné zdravie” s učiteľom jogy a psychológom Matejom Štepitom a psychoterapeutkou, psychiatričkou Jurajou Žiškovou.


AKO PODPORUJÚ VHODNE VEDENÉ HODINY JOGY DUŠEVNÉ ZDRAVIE ČLOVEKA?

Počas workshopu nám lektori Matej a Juraja priniesli zaujímavé pohľady na otázku ako pôsobí joga a jej spôsoby praxe na duševné zdravie človeka. V prednáškových a praktických blokoch sme sa zameriavali predovšetkým na priaznivo pôsobiace prístupy k vedeniu hodín jogy. Spoznali sme, že celostne orientovaná prax jogy pri zachovávaní bdelého vedomia je vhodnou prevenciou pred duševnými ochoreniami.  Zaoberali sme sa zodpovedajúcim pedagogickým vedením hodín jogy, ktoré podporuje účastníkov v zdravom rozvoji, a tým aj v ich duševnom a fyzickom zdraví.

Celostný pohľad na človeka

Venovali sme sa štúdiu ľudskej bytosti, ktorá vo svojej celostnosti pozostáva z ducha, duše a tela. Zatiaľ čo telo tvorí v živote viditeľnú zložku, duševná a duchovná časť ľudského bytia zostáva bežnému oku neviditeľná, predsa však mimoriadne podstatná pre ľudský život.

Joga a duševné rozpoloženie človeka

Od základného ideálu ľudského obrazu, ktorý v sebe nesie zdravé centrum vnútorného pokoja a zároveň aj otvorenosť smerom k okoliu, sme postupne prebádali rôzne tendencie v duševnom živote a zaoberali sme sa preventívne pôsobiacim spôsobom vedenia praxe jogy, ktorý umožňuje aktívne zapojenie účastníkov do procesu výučby, vzájomnú interakciu a možnosť pokroku v ásanovej praxi.

Podpora duševného zdravia v joge

Počas víkendu sme zažili aktívnu atmosféru praktických blokov prepojených so živými diskusiami k danej téme. Pri zachovávaní otvorenosti a ľahkosti sme viedli pohyb v ásanach do harmonických záklonov a ďalekých predklonov, ako aj do šírky smerujúcich úklonov. Z ásan sme sa dôkladnejšie školili v balančných pozíciach váha a lastovička, v záklonovej pozícii ťava, v úklonových a rotačných trojuholníkových ásanach, ako aj v predklonoch v stoji a širokom rozkročnom sede. Súčasne sme vďaka cielenej koncentrácii prebádali aj niektoré obrátené balančné pozície, ako napríklad stoj na hlave alebo ásanu škorpión.

Praktická stránka života a duševné zdravie

Pre praktickú stránku života zostáva dôležitým poznanie, že vedomým nasmerovaním k zmysluplným cieľom sa človek ľahšie odpúta od rôznych foriem nepriaznivých prejavov v duševnom živote. Takto rozvinutá schopnosť koncentrácie umožňuje zvládanie každodenných situácií, prekonávanie prekážok, dosahovanie hodnotných cieľov a v joge aj utváranie estetických, podnetne a liečivo pôsobiacich ásan.

Rozvoj duševných cítení vnáša do života pokoj a rozvahu, prehlbuje ľudský záujem a empatiu, a zároveň podporuje aktívne nasadenie vôle.

Vďaka patrí ako lektorom Matejovi a Juraji, tak aj všetkým účastníkom, ktorí svojím záujmom a aktivitou prispeli k vydarenému priebehu workshopu.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.