Prinášame Vám inšpirujúce ukážky cvičení k téme rozvíjania slobodného dychu od učiteľa jogy Mateja Štepitu zo školy joga Premena.

V tomto videu sa venujem dnes veľmi aktuálnej téme slobodného dychu.
Ponúka možnosti pre inštruktorov jogy, ako viesť svoje hodiny s ľuďmi tak,
aby im pomohli k lepšiemu predýchaniu a tiež k uvoľneniu dychu zo zovretia
strachov a úzkostí. Vhodné je aj pre záujemcov na domáce cvičenie.
Približujem v ňom tiež súvis medzi stavom vedomia a stavom dychu človeka.
Napokon aj myšlienku, že človek sa svojim dýchaním spája s celkom.
Všetky tieto aspekty podporujú zdravie dýchacieho systému a tiež duševné zdravie.

Matej Štepita, učiteľ jogy a duševného zdravia, škola joga – Premena – joga s dušou

Prajeme Vám inšpiratívne sledovanie nášho príspevku.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.