“Korona” a jej dopad aj na jogu

Ak ste inštrutor, lektor, či učiteľ jogy alebo aj keď ste účastník kurzov jogy, či seminárov, iste si budete pamätať dátum 10. 3. 2020. Odvtedy sa totiž zastavila väčšina verejných hromadných podujatí, vrátane kurzov jogy. Dovtedy značne a odvtedy jednoznačne je v popredí hlavne jedna téma: koronavírus, jeho šírenie a následky.

Aj my tu s kolegami v jogovom zväze sme v tomto dianí. Väčšina z nás mala dovtedy svoje “nie-online” kurzy, podujatia, vzdelávanie nových učiteľov jogy a podobne. Tiež teda pozorne sledujeme a vyhodnocujeme situáciu a snažíme sa, aby sme prispeli k jej usporiadaniu, zostali v medziľudských vzťahoch napriek karanténnym opatreniam, napredovali aj napriek sťaženým podmienkam.

Joga a jej vyučovanie, podobne ako kultúra a umenie, ale aj niektoré športové a pohybové podujatia, spoločenské stretnutia, to všetko sa zastavilo ako prvé. A vyzerá, že vzhľadom na svoj charakter a vzhľadom na dnešnú prevládajúcu spoločenskú mienku, bude aj relatívne ťažšie na “obnovenie”.

Joga v “korona” časoch

Od zavedenia karanténnych opatrení, po úvodných dňoch vyčkávania čo bude, mnohí z nás, učiteľov jogy, sa už snažia napriek sťaženým podmienkam hľadať nejaké riešenia ako pracovať s ľudmi, ktorí majú záujem o jogu aj naďalej. Áno, aj v joge nastal veľký presun do “online” sveta. Na facebook, cez Zoom, Youtube, Instagram…. Obdobne ako sa to deje v školách, vzdelávaní a práci.

Nejdem sa v tomto článku venovať téme “ako”, ale zámerne sa zameriam na otázku “čo” je podľa našich úvah cenné vo vyučovaní jogy počas aktuálnej korona-krízy. Mnohé z týchto tém boli a sú aktuálne a akútne aj pred jej vypuknutím, avšak udalosti posledných dní ich dôležitosť a podstatu len zosilnili.

Čo prežíva dnešný človek?

Aby sme vedeli ponúknuť účastníkom našich napríklad aj “online” lekcií jogy, alebo sledovateľom našich joga videí na youtube cenné podnety, cvičenia, určite je potrebné empaticky sa pozrieť a uvedomiť si to, v akej situácii sa nachádzajú, čo prežívajú čím žijú a čo ich sužuje.

Ako jogový učiteľ je preto vhodné pozerať sa a vnímať zdravie človeka zo širšia (ak vás zaujíma téma zdravia zo širšia, odporúčame vám k tomu videorozhovor na našom blogu). Cenné je napríklad vnímať, rozlišovať a podporovať nasledovné roviny zdravia jednotlivca:

 • Telesná rovina zdravia
 • Mentálno-psychická rovina zdravia
 • Vzťahovo-sociálna rovina zdravia
 • Duchovno-rozvojová rovina zdravia

Dopad na telesné zdravie

Ak vnímam zdravie človeka takto zo širšia, v dnešných pohnutých dňoch okolo epidémie koronavírusu si možem všimnúť nasledovné dopady na telesné zdravie jednotlivca:

Samotné respiračné ochorenie novým koronavírusom v tomto článku nechám zámerne bokom. To je myslím dostatočne v médiách podávané. Zameriam sa na nepriame telesné strádania v tomto období. Ako prvé zmienim obmedzenie slobody pohybu a zrušenie organizovaného pohybu – napríklad kurzov jogy. To vedie u mnohých ľudí k vyhodeniu z pravidelného rytmu pohybu. Mnohí sme zostali v bytoch, kde máme minimum pohybu, obmedzené priestorové možnosti aj na cvičenie jogy, nadýchnutie sa čerstvého vzduchu a pod. 

Psychicky je situácia často aj nevysvetliteľná a to spôsobuje ochabnutie chuti k pohybu, hýbaniu, joge. Psychická apatia posilňuje aj telesné opustenie sa. Pri zníženom pohybe sa začne hýbať aj telesná váha. Kĺby trpia nedostatkom pohybu, pľúca sú náchylnejšie k chorobám, srdcovo-cievny systém nemá dostatok zmysluplných podnetov.

Ďalšie dopady sú po úbytku, alebo pri strate životného elánu, či pri pocitoch strachu a tlaku, ochabnutie držania tela, zošnúrovanie a oslabenie dychovej kapacity a podobne.

Psychika v časoch korona-krízy

Mentálno-psychická rovina zdravia trpí rovnako, ak nie viac v dnešných dňoch. “Korona” ako jediný obsah. Isto ste si to všimli aj vy, akoby šibnutím prútikom sa to stalo takmer jedinou témou v médiách a aj rozhovoroch. Vzhľadom na dopad na zdravie človeka je s touto témou spojený strach. Hlboký, všadeprítomný, trvalo intenzívny. Aj napriek jarnému počasiu som sa v rozhovoroch s ľuďmi vždy znova stretol z ťažkou náladou, nie radostnou. 

Nervozita je tiež vo vzduchu. Ale iného tipu ako predtým. Keď predtým to bola skôr pracovná preťaženosť, dnes je to viac napríklad nervozita z rúšok, obmedzených možností voľného pohybu, nelogických opatrení, či finančných a pracovných neistôt. Od prvých dní bolo vidno zmenu nálady viac na ťažkú, hustú, až depresívnu. 

Vzťahy s okolím ako nepriama obeť krízy

Ťažký údel dostáva aj vzťahová rovina človeka. Vzťahy,  ktoré bez tak v poslednej dobe skôr upadali, prechádzajú ohňom. Či už tým, že sme zrazu vytrhnutý z bežného spojenia s okolím – ľudmi a blížnymi. Napríklad aj ako učiteľ jogy zrazu cítim “chýbanie” pravidelného kontaktu s ľuďmi, ktorých poznám, mám k ním vzťah.

Duša ako prostredný článok človeka medzi rovinou ducha a hmotného sveta je vzťahového charakteru. Spojenie s okolím, spájanie sa s okolím je niečo, čo na duševné zdravie pôsobí ukľudňujúco, upokojujúco. Opakom je chlad, nevzťahovosť a neďaleko sú potom aj možné úzkosti, apatia, či depresia. 

Táto vzťahová prirodzenosť je narušená aj rezervovanosťou až obviňovaním z titulu možnej nákazy od okolia, či blížnych. Okolo toho vznikajúce spoločenské tenzie podnecujú extrémistické, agresívne správania a to na ľudí so senzibilnosťou v tejto oblasti silne dopadá. Narúša sa spánok, regenerácia, obranyschopnosť, výkonnosť a pod.

Osobnostný rozvoj a spiritualita

Z hľadiska duchovno-rozvojovej roviny je dnešná kríza tiež silnou záťažou pre zdravé smerovanie v tomto smere. Zastavili, či zmenili sa rôzne možnosti vzdelávania sa, slušné a kľudné diskusie s osobnou interakciou (prednášky, podujatia, …) sú zrušené. Zásadné obsahy a hodnotné témy je možné skôr iba čítať, počúvať, prípadne diskutovať. Ale nie v širšom kruhu ľudí a tak sa korigovať a byť korigovaný okolím.

Na druhej strane, zas dnešné dianie poskytuje intenzívne podnety na štúdium fenoménov doby ako sú manipulácie, sugescie, demagógia, zavádzanie, emócie, skratové a nelogické, nekritické rozmýšľanie a podobne. Konfrontácia sa s týmito fenoménmi a silami, ak vydarene prebehne, nám dokonca dáva šancu na využitie týchto intenzívnych nových poznatkov pre nový začiatok. Písal o ňom aj kolega Matej v jeho článku “Kríza otvára možnosť začať nanovo”. Ak sme citliví, je to výrazná možnosť na preverenie a opravu svojich hodnôt, životných postojov a filozofie.

Zo širšieho pohľadu, ktorý je joge vlastný a pozoruje život nie len od narodenia po smrť, alebo okrem pozemského života si necháva otvorené aj uvažovanie o živote po smrti, sú dnešné dni tiež výzvou na intenzívnejšie zaoberanie sa otázkami života a smrti. Témy, ktoré sú doslovne jadrové pre indickú tradičnú jogovú filozofiu. “Sat” a “ásat” – bytie alebo nebytie myšlienky. Alebo “mrita” a “amrita” – smrteľnosť a nesmrteľnosť. “Maya” – pominuteľnosť. Všetko denné štúdijne látky pre jogína v minulosti. Avšak málo konštruktívne opracované témy v dnešnej dobe kladúcej dôraz na terajšie, prevažne hmotné zážitky a hodnoty.

Ako inštuktor, či lektor jogy asi poznáte indický epos Bhagavat Ghíta. Aj prvá, ale v druhej kapitole ešte viac je rozhovor Ardžunu, duchovného žiaka, ktorý zápasí o poznanie a zmysluplný život, s Krišnom, Bohom. Hneď v úvode tejto 2. Kapitoly mu Krišna vysvetľuje hodnoty života a smrti. Zo skúsenosti môžem povedať, že keď sa týmito riadkami človek intenzívnejšie zaoberá, vhliada do súvislostí života inak, rozvinie akýsi zrelší vzťah k smrti ako takej. 

V neposlednej rade teda táto dnešná kríza zdôrazňuje aj dôležitosť morálky, etiky, hodnôt a metafyzického, alebo inak povedané duchovného – “spirit” rozmeru života.

Čím a ako dnes najlepšie podporím zdravie účastníkov mojich lekcií jogy?

Ak si po takejto analýze ako inštruktor, či lektor jogy položíme otázku: čo dnes potrebujú ľudia na mojich lekciách napríklad online jogy? Odpovede sú mám dojem jednoducho dostupné.

V diskusii s kolegami sme prišli na nasledovné oblasti:

Z telesnej stránky:

 • Kvalitný a zmysluplný pohyb

Pohyb, ak vychádza z vhodných predstáv a stojí na celostnejších predstavách, je prirodzenou potrebou človeka a podporuje jeho zdravie ako telesné, tak aj fyzické. Mnohé systémy a časti ľudského tela sú priam stvorené na pohyb. Bez pohybu chradnú, degradujú, cítime potom isté redukovanie svojich možností a sebavedomia. 

Určite teda nie je na škodu venovať sa základným cvikom ako sú pozdrav slnku, surya namaskara, poloha hlava-koleno, kliešte, paščimotanásana, sviečka sarvangásana, trojuholník, trikonásana.

 • Zdravé výzvy jednak telesné alebo aj mentálne

Okrem “bežného” pohybu sú však v každom veku vhodné aj zmysluplné výzvy. Zaoberaním sa nimi spravíme veľa pre tie štruktúry, ktoré majú tendenciu k tuhnutia a zaneseniu.

Určite sa dá len odporúčať venovať sa aj dobrému rozvoju kobry, bhujangásana. Ale i stoj na hlave, širšásana s ním spojená koncentrácia a konfrontácia so strachmi v dnešnej dobre podporí zdravie človeka.

 • Práca s dychom napríklad vo forme tzv. “slobodného dychu” 

Joga a dych sú nerozlučiteľné spojené. Ak máte záujem, odporúčam video kolegu Mateja “Joga a dýchanie”.

Z hľadiska duševného:

 • Podnety napĺňajúce estetické a umelecké duševné potreby človeka

V dnešných korona-časoch okrem jogy bolo hneď zastavené aj umenie. Krása, jej prežívanie a jej tvorba je prirodzená potreba duše každého z nás. Nikto nebude dlho duševne v dobrom zdraví, ak nezažíva a netvorí, aj už len pohybom, krásu.

Jogový pohyb, ktorý kladie dôraz aj na tento aspekt, napĺňa túto našu vnútornú potrebu.

Klaďte preto pri vedení svojich joga-videí a online jogy aj na estetiku a celkovú umeleckosť pohybu. Ideálne jednotlivé ásany vyjadrujú istý obsah, myšlienku. Duševne je tak cvičiaci vnútorne zapojený, aktívny.

 • Podporiť pokoj a silu konkrétneho, bdelého, denného, jasného vedomia jednotlivca

Pre ustúpenie spomínanej zvýšenej náladovosti a vnútornej “zastretosti” najviac pomôžeme nie v joge obľúbeným “vypnutím hlavy”. Či už formou zvýšenej telesnej námahy, alebo naopak príliš jemným cvičením a tým vnáraním sa do svojho subjektívneho vnútrného sveta. Jasne uvedený stoj na hlave, nekomplikované a jednoznačné vojdenie do tejto polohy, rozhodná výdrž v nej, koordinovaný a elegantný návrať a to celé viackrát za sebou, preložené aj s fázami pozerania sa na lektora, to všetko iste časom prispeje k posilneniu sily vedomia. V ideálnom prípade sa Vám podarí vypracovať u Vašich cvičiacich upokojenie a skľudnenie, avšak zároveň zachovanie bdelosti a aktivity vedomia.

 • Posilniť rozlišovaniu schopnosť, jasnosť a koncentráciu myslenia

Jasnosť a koncentrácia myslenia, úzko súvisí, resp. vychádza na tvorbe predstáv. Preto vo svojich lekciách klaďte dôraz aj na to, aby vám cvičiaci rozumeli a vedeli si vami ponúkané dobre predstaviť. Tak u nich posilníte rozlišovanie, ktoré potom pre nich bude dostupné aj inde v živote.

 • Podporiť vôľu a podnietiť vnútorné priania

Asi ste to už započuli v dnešných dňoch aj vy: “Nechce sa mi ani cvičiť. Neviem vstať z postele.” Rýchla a silná zmena života spôsobila u mnohých z nás aj čiastočné ochromenie vôľe. Zvyčajne sa na motiváciu druhého človeka, pri iných formách pohybu, napríklad v športe, využíva tzv. “Vyburcovanie”. Dlhodobo vhodné je však intenzívnejšie vstúpenie do vzťahu s cvičiacim. Napríklad formou otázok. Jeho vôľu paradoxne viac podporíme, keď ho dokážeme viac vnímať, rozumieť mu, rozprávať s ním. Mať s ním vzťah. Naše slová sú tak viac adresné, ľahšie dotyčného oslovia porovnaní s hlasnými všeobecnými pokynmi a paušálnymi povzbudeniami.

 • Posilniť schopnosť konfrontácie so strachmi

V našej západnej “joge” často vychádzame s predstavy, že keď sme unavení, bojíme sa niečoho, tak radšej sa šetríme, nerobíme veci, ktorých sa obávame a pod. Avšak v zdravej konfrontácii, napríklad so strachom z možného pádu v cviku vrana, kakásana, alebo páv, mayurásana môžeme pri dobrom vedení lektorom jogy zistiť, že máme na viac ako sme si mysleli. Ako tento pozitívny zážitok posilní naše sebavedomie pre konfrontáciu aj s inými vecami, z ktorých máme strach?

Ak vás zaujíma téma jogy a jej možnostiach podpory duševného zdravia, tu nájdete report z nedávneho podujatia k tejto téme.

Z hlľadiska sociálno-vzťahového:

 • Podporiť vzťahovú rovinu, vzťah k okoliu

Zvyčajne sa na jogovej scéne povie, že môj svet končí tam, kde končí moja podložka. Zo skúseností som si však všimla, že keď sa mi ako učiteľke jogy podarí dobrá medziľudská, vzťahové interakcia s účastníkmi (alebo aj medzi účastníkmi – napríklad pri online lekciách jogy cez aplikáciu Zoom), tak to výrazne zdvihne úroveň celej lekcie.  Ak sa teda dá, hľadajte možnosti medziľudskej interakcie aj v dnešnej dobe.

 • Podporiť empatiu, výmenu a kontakt s inými ľudmi aj napriek telesného odlúčenia.

“Sme vzťahové bytosti”, hovoria psychológovia a sociológovia. Preto je práve dnes, pre udržanie si zdravej sociálnej začlenenosti pestovať kontakt a vzťah aj napriek telesného odlúčenia. Osobne mám veľmi dobré skúsenosti zo zvýšeného telefonického, alebo aspoň mailového, kontaktu s mojimi účastníkmi. Vzhľadom na nemožnosť vycestovania, viac práce z domu, viac času s rodinou sme všetci viac otvorení pre počúvanie a druhých blízkych ľudí a priateľov.

Z hľadiska spirituálno-rozvojového:

 • Kvalitné podnety pre duchovný rozvoj

Ak sa venujete joge aj komplexne, vnímate aj možnosti v rovine motívov, myšlienok, iste ste si všimli, že táto kríza svojou veľkosťou a spoločenským dosahom si priam vyžaduje ďalšie naše ľudské zrenie a osobný pokrok. Toto je dobré zohľadniť aj vo vedení lekcií a ponúkať okrem podpory fyzického zdravia aj podnety pre etický, morálny a myšlienkový rozvoj.

 • Podporiť orientáciu v aktuálnom dianí s ohľadom na sugescie, manipulácie a sily odporu, ktoré v dnešnej situácii vyvstávajú do popredia

Ako lektori jogy máme určitú odbornosť a s ňou spojenú zodpovednosť voči druhým. Preto je vhodné osobne sa kvalitne zorientovať v dnešnej situácii. Budeme tak vedieť osloviť a odzbrojiť prípadne sugescie, manipulácie, ktoré práve panujú a tak pomôcť našich účastníkom pri ich vzhliadnutí a zaujatí stanovisko., Výsledkom bude ich lepšie státie v života, lepšie telesné a duševné zdravie a teda celkovo harmonickejší životný pocit. Kvôli nedostatku ktorého často vyhľadajú práve jogu.

 • Poskytnúť širší pohľad na život, zaoberajúci sa večnými hodnotami a  pominuteľnosťou telesnej schránky jednotlivca

Večné a pominuteľné – “brahman” a “maya”, živé a mŕtve – “amrita” a “mrita”, celistvé, spojené a upadnuté, zväzujúce – “joga” a “bhoga”, to všetko sú hodnotné filozofické témy a pohľady vypracované v jogových školách. Ich štúdium robí nás zrelšími a prirodzene z nás vyžaruje na naše okolie, napríklad na lekciách jogy.

Známe témy, no ich zvýšená akútnosť

V mnohých ohľadoch inak tieto témy a ťažiská nie sú odlišné od obdobia pred korona-krízou. Čo je však nové je ich naliehavosť a podstata v tejto “stresovej” situácii, ktorá zintenzívnela už podprahovo jestvujúcu a v podvedomí driemajúcu problematiku.

Toľko teda k téme jogy a jej vyučovania v dnešnej korona-kríze. Dúfam, že tu nájdete cenné podnety aj pre vaše lekcie jogy. Ak sme na niečo zabudli, napíšte nám. 

Držím vám palce v týchto pre vyučovanie jogy nie ľahkých dobách, prajem vám, nech nám ako odborníkom darí prispieť k usporiadaniu celkovej situácie  a vydarenému novému začiatku a dovidenia snáď čoskoro na nejakom ďalšom vzdelávacom podujatí pre inštruktorov jogy.

Mgr. Silvia Wagnerová, učiteľka jogy s dôrazom na estetiku v joge, akadémia jogy Ásana

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.