V tomto video príspevku zdieľame stanovisko učiteľa jogy Mateja Štepitu k vyjadreniu ministra zdravotníctva SR, ktoré publikoval na svojom videu. Učiteľ jogy Matej Štepita zdôrazňuje dôležitosť zachovávania ľudských práv a slobôd uzákonených v Ústave SR, týkajúcich sa predovšetkým slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, ako aj dôležitosti vzájomnej tolerancie.

Video ministra zdravotníctva SR nájdete tu – https://www.aktuality.sk/clanok/789824/minister-zdravotnictva-krajci-sa-modlil-za-muza-ktory-cvicil-jogu-slovenski-jogini-nechapu/

Už vyše 300 ľudí sa podpísalo pod výzvu ministrovi zdravotníctva so žiadosťou o verejné ospravedlnenie. Pán Krajčí doposiaľ na túto výzvu priamo nereagoval, ministerstvo poskytlo iba určitú formu vyjadrenia, ktoré sa týka aj tejto témy, redaktorke Denníka N. Vychádzajúc z nezaujatého stanoviska pána ministra, posielame na ministerstvo ďalší otvorený list a zároveň zverejňujeme aj ďalšie naše stanovisko prostredníctvom video-príspevku učiteľa jogy Mateja Štepitu:

Matej Štepita v tomto príspevku ďalej rozvíja tému slobody v oblasti spirituálnej orientácie človeka.
Vyjadruje tu svoje osobné stanovisko aj spoločné stanovisko s kolegami zo zväzu Učitelia jogy.
Zdôrazňuje možnosť slobodne si zvoliť svoju orientáciu v oblasti hodnôt a presvedčení. Tiež to,
že spiritualita by nemala oslovovať nevedomú zložku človeka – teda jeho strachy a pudy, ale naopak
jeho vedomú, špecificky ľudskú časť myšlienok a ideálov. Apeluje na prístup vzájomného spoznávania, rešpektu,
kultivovaného dialógu a obohatenia jednotlivých duchovných prúdov namiesto ich rozdeľovania a rozoštvávania proti sebe.
Každú formu spirituality pokladá za hodnotnú snahu o zušľachtenie svojho života a záväzný vzťah k určitým hodnotám.

Tím o.z. Učitelia jogy vytvoril výzvu k verejnému ospravedlneniu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího za diskrimináciu voči ľuďom, ktorí sa venujú joge. Pokiaľ taktiež považujete spôsob, akým sa pán Krajčí vyjadruje smerom k týmto ľuďom za diskriminujúci a nerešpektujúci základné ľudské práva, podporte našu výzvu Vaším podpisom.

Otvorené listy adresované ministrovi zdravotníctva nájdete tu: Žiadosť o verejné ospravedlnenie.

Aktualizácia stavu z 4.62020:

31.5.2020 sme z Komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR dostali email s informáciou, že nám 25.5.2020 zaslali odpoveď. Do dnešného dňa na našu korešpondenčnú adresu nedorazila. Preto sme vyžiadali kópiu odoslaného listu a obdržali ju 3.6.2020. Riaditeľka odboru nám v ňom odkazuje, že pán minister sa nebude vyjadrovať k videám. 

Minister sa nám teda neospravedlnil. 

My sme sa rozhodli tentokrát nepodnikať ďalšie kroky, avšak, ako píšeme v našom druhom otvorenom liste vyššie, sme v prípade obdobných vyjadrení v budúcnosti, či už ním, alebo inými verejnými činiteľom, predstaviteľmi nejakej cirkvi či inej organizovanej skupiny pripravení veľmi jasne zaujať stanovisko a v prípade potreby aj rozhodne konať.

Momentálne ukončujeme podpisovú aktivitu: “Výzva k verejnému ospravedlneniu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího.”

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste výzvu podporili.

Výzva k verejnému ospravedlneniu

Táto výzva je teraz ukončená.

Dátum ukončenia petície: Jun 09, 2020

Vyzbieraných podpisov: 362

Cieľový počet podpisov: 362

362 popdis

Cieľový počet podpisov: 362

Najnovšie podpisy

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.