V tomto príspevku zdieľame výzvu k verejnému ospravedlneniu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího ohľadom diskriminácie voči ľuďom, ktorí sa venujú joge. Pokiaľ taktiež považujete spôsob, akým sa pán Krajčí vyjadruje smerom k ľuďom, ktorí praktizujú jogu za diskriminujúci a nerešpektujúci základné ľudské práva a slobody, podporte našu výzvu Vaším podpisom.

Prečítajte si otvorený listu Marekovi Krajčímu, ministrovi zdravotníctva SR a pridajte sa k výzve:

Video ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího nájdete tu – https://www.aktuality.sk/clanok/789824/minister-zdravotnictva-krajci-sa-modlil-za-muza-ktory-cvicil-jogu-slovenski-jogini-nechapu/

Už vyše 300 ľudí sa podpísalo pod výzvu ministrovi zdravotníctva SR so žiadosťou o verejné ospravedlnenie. Pán Krajčí doposiaľ na túto výzvu priamo nereagoval. Ministerstvo poskytlo iba určitú formu vyjadrenia, ktoré je možné dať do súvisu s touto témou redaktorke Denníka N. Vychádzajúc z nezaujatého stanoviska pána ministra, posielame a zverejňujeme ďalší otvorený list:

Článok Denníka N nájdete tu: https://dennikn.sk/1903564/minister-zdravotnictva-krajci-sa-neospravedlnil-za-spajanie-jogy-s-okultizmom/

Aktualizácia stavu z 4.62020:

31.5.2020 sme z Komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR dostali email s informáciou, že nám 25.5.2020 zaslali odpoveď. Do dnešného dňa na našu korešpondenčnú adresu nedorazila. Preto sme vyžiadali kópiu odoslaného listu a obdržali ju 3.6.2020. Riaditeľka odboru nám v ňom odkazuje, že pán minister sa nebude vyjadrovať k videám. 

Minister sa nám teda neospravedlnil. 

My sme sa rozhodli tentokrát nepodnikať ďalšie kroky, avšak, ako píšeme v našom druhom otvorenom liste vyššie, sme v prípade obdobných vyjadrení v budúcnosti, či už ním, alebo inými verejnými činiteľom, predstaviteľmi nejakej cirkvi či inej organizovanej skupiny pripravení veľmi jasne zaujať stanovisko a v prípade potreby aj rozhodne konať.

Momentálne ukončujeme podpisovú aktivitu: “Výzva k verejnému ospravedlneniu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího”.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste výzvu podporili.

Výzva k verejnému ospravedlneniu

Táto výzva je teraz ukončená.

Dátum ukončenia petície: Jun 09, 2020

Vyzbieraných podpisov: 362

Cieľový počet podpisov: 362

362 popdis

Cieľový počet podpisov: 362

Najnovšie podpisy

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.