V tomto video príspevku Vás pozýva učiteľka jogy a spoluorganizátorka Mirka Bellušová na júnový vzdelávací seminár, ktorý pripravujeme pre inštruktorov jogy a záujemcov o tému. Vzdelávací víkend je zameraný na tému súhry tela, duše a ducha v človeku a v praxi jógy. Hosťom a lektorom seminára bude spirituálny učiteľ Heinz Grill, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje a svojou prácou prispieva k rozšíreniu poznania v oblasti jogy i v praktickom rozmere života.

Vítaní sú učitelia, inštruktori a lektori jogy, účastníci kurzov jogy, záujemci o tému, ako aj inštruktori príbuzných pohybových disciplín a lektori umeleckých aktivít. Ďalšie informácie o seminári nájdete tu: Vzdelávací seminár “Telo, duša a duch” s Heinzom Grillom

https://youtu.be/4YlQvCenf6k

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.