DIALÓGY O SPIRITUALITE 2: SPIRITUALITA A VÝZVY NAŠEJ DOBY

Ako môže spiritualita inšpirovať každodenný život človeka a spoločnosti?
Dokáže byť liekom na rôzne problémy a choroby dnešnej doby?
Sú rôzne spirituálne prúdy pre seba navzájom ohrozením a ich zástupcovia konkurenti, alebo sú to naopak spolupracovníci, ktorí inými cestami smerujú k podobným cieľom?
Pozývame vás na večerné dialógy o spiritualite s rôznymi hosťami, s ktorými budeme hľadať odpovede na tieto a podobné otázky.

 
DIALÓG O SPIRITUALITE II:
SPIRITUALITA A VÝZVY NAŠEJ DOBY
s Vladimírom Lobotkom a Matejom Štepitom

DÁTUM A ČAS: PIATOK 9. SEPTEMBER 2022 od 19:00 – 21:00 hod.
MIESTO PODUJATIA: KAFÉ LAMPY
HOSTIA VEČERA: VLADIMÍR LOBOTKA a MATEJ ŠTEPITA
MODERUJE: MICHAELA ŠIMONOVÁ
CENA: predpredaj a online: € 15, na mieste: € 20, členovia zväzu: 25% zľava

Prídite spolu s našimi hosťami debatovať o týchto otázkach:
Ako hlbšie porozumieť dnešnému spoločenskému dianiu na základe spirituálneho poznania?
Ako si vďaka spirituálnej praxi udržať zdravý duševný život a vzťah k spoločnosti?
K akému konaniu vyzýva spoločenské dianie ľudí, ktorí chcú byť verní duchu a pravde?

Dnešná spoločenská situácia prináša veľa tlaku a záťaže.
Dá sa povedať, že v rôznych oblastiach čelíme osobne aj spoločensky určitej forme zla.
K čomu nás táto konfrontácia vyzýva? Ako neuhnúť pred zápasmi, ktoré treba absolvovať, no súčasne vidieť aj vo svojich protivníkoch ľudské bytosti?
Je možné tvoriť pokoj aj uprostred spoločenských napätí?

Vladimír Lobotka si tieto otázky kladie už roky a ako svoju tvorivú odpoveď zakladá rôzne celostné vzdelávacie iniciatívy, napríklad Inštitút Gaia.

Matej Štepita hľadá v oblastiach jogy a psychológie ako ľudí posilniť a inšpirovať k tomu, aby sa stávali aktívnymi tvorcami a nie pasívnymi obeťami života okolo seba.

VIAC K CYKLU “DIALÓGY O SPIRITUALITE”:

Joga vznikla ako spirituálna disciplína a v našom zväze ju tak aj chápeme. Všetky poctivé spirituálne prúdy si dávajú za cieľ zušľachtiť človeka, prehlbovať jeho poznanie, schopnosť lásky, súcitu a morálnosť. Navzájom by sa teda mohli podporovať a obohatiť, aj keď vychádzajú z rozličných kultúrnych kontextov a používajú iný jazyk a obraznosť.

Napriek tomu sa aj dnes stretávame často s vnímaním rôznych spirituálnych snažení ako vzájomnej konkurencie či ohrozenia. Veľakrát som už dostal otázku: “Ak som kresťan, je pre mňa bezpečné navštevovať hodiny jogy? Neohrozí to môj vzťah k bohu?” Táto otázka je samozrejme legitímna. Je dobré pozrieť sa na ňu bližšie a odpovedať na základe poznania oboch disciplín, nie na základe strachu z neznámeho.

Zároveň vnímame v dnešnej dobe celkovo silnú tendenciu polarizovať ľudí do rôznych skupín, ktoré nevedia nájsť spoločnú reč. Chýba nám dialóg, čoho dôsledky bolestne vidíme ako v spoločenskom dianí, tak aj v osobných vzťahoch. Našim cieľom je reagovať na túto situáciu v tej oblasti, ktorej rozumieme, a tou je práve spiritualita.

VIDEO ZÁZNAM Z 1. DIALÓGU S EMILOM PÁLEŠOM A MATEJOM ŠTEPITOM NA TÉMU SLOBODA A SPIRITUALITA

V cykle “Dialógy o spiritualite” vám budeme prinášať rozhovory hostí, ktorí sa dlhodobo venujú duchovným otázkam z rôznych perspektív. Budeme hľadať čo nás spája, ale aj v čom sme rôzni. Vždy sa budeme pýtať na to, ako môže spiritualita inšpirovať a ovplyvniť náš každodenný život. Dialóg nebudú viesť len naši hostia, ale aj vy, ktorí sa rozhodnete našich stretnutí zúčastniť. V druhej časti večera bude vždy dostatok priestoru položiť hosťom vaše konkrétne otázky. 

Každú časť tohto cyklu venujeme určitej konkrétnej téme, napríklad: spiritualita a sloboda, spiritualita a morálnosť, spiritualita a zdravie,.. alebo aj: kresťanstvo a joga, buddhizmus a joga a podobne. K téme pozveme vždy aj hosťa, ktorý je v nej doma. Stálym hosťom týchto rozhovorov bude náš lektor Matej Štepita.

Večery sú určené všetkým, ktorých zaujímajú duchovné otázky a možnosti spirituality inšpirovať a obohatiť konkrétny život jednotlivca aj spoločnosti. Netreba byť v nejakej oblasti odborník, stačí záujem. Budeme sa spolu venovať aj tomu, ako môže spiritualita prinášať aj odpovede na mnohé “choroby” našej doby.

 
STORNO PODMIENKY:

3 týždne pred podujatím – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred podujatím – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa podujatia z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktujte nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok. Pokiaľ by bolo podujatie zrušené z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

 

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.