SRDCE A STRED ČLOVEKA – JOGOVÝ WORKSHOP

Miesto & terminy

Dátum workshopu: 24. SEPTEMBER 2021

Miesto konania: Priestor Špirála (predtým tiež Zlatá Špirála), Drieňová 40 (na 1. poschodí OD Budúcnosť), Bratislava – Ružinov

Workshop sa koná v čase:

piatok 16:45- 17:00: príchod a registrácia

17:00 – 18:20: Prednáška – srdce a stred človeka

18:30 – 19:45: Zostava jogy podporujúca stred človeka

19:45 – 20:00: Meditácia k srdcovému centru

V dnešnej dobe je človek veľmi zneistený a ľahko stráca svoju individualitu, orientáciu, hodnoty, proste svoj stred. Zároveň trpia aj naše medziľudské vzťahy veľkými napätiami a polarizáciou. Joga ako cvičenie aj ako filozoficko-spirituálna disciplína dokáže tento vnútorný stred človeka podporiť a posilniť. Zároveň dokáže rozvíjať aj väčšiu vzťahovosť a schopnosť tolerantného dialógu a spolužitia aj s ľuďmi, ktorí majú iné pohľady a názory. Napokon napomáha spájať protiklady a hľadať novú, krajšiu formu harmónie a spolupatričnosti. Týmto aspektom sa budeme venovať v prednáške, cvičení aj meditácii s Matejom. Pre účasť nie je potrebná pokročilosť v cvičení ani jogovej filozofii, stačí záujem o tému.

 
Lektor podujatia: Matej Štepita
 
Cena:

Cena vstupenky na workshop: 35 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

paula.dobiasova@jogapremena.sk, 0905 799 742

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.