VIŠUDDHA ČAKRA A JEJ PÔSOBENIE V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Termín vzdelávania: 3. – 5. DECEMBER 2021

piatok: 17:00- 20:00 hod.

sobota: 9:00 – 19:00 hod. (obed. pauza cca 1,5 hod.)

nedeľa: 9:00 – 14:00 hod.

Miesto konania: Priestor Špirála

Drieňová 40 (na 1. poschodí OD Budúcnosť)
Bratislava – Ružinov

Višuddha čakra a jej pôsobenie v práci učiteľa jogy

Višuddha čakra súvisí s vnímavosťou človeka, s jeho schopnosťou otvorene komunikovať. Zároveň aj s nezávislosťou od minulosti a schopnosťou zaujať vlastné stanovisko. Prejavuje sa bdelosťou a triezvym, logickým myslením. Charakterizuje ju tzv. svetlo vedomia, spojené s kvalitami prítomného okamihu a tzv. “tu a teraz”.

Ako môže joga prakticky podporiť rozvoj týchto schopností? Ako súvisí cvičenie s triezvym náhľadom a vlastným stanoviskom? Príďte to s nami preskúmať.

Platforma Učitelia jogy organizuje ďalší vzdelávací víkend pre učiteľov jogy s cieľom hlbšie spoznať obraz 5. čakry ako aj učebné kroky pri rozvíjaní jej kvalít. Na vzdelávaní sa budeme venovať téme diferencovaného vedomia aj pohybu. Ďalej možnostiam učiteľa jogy podporiť vnímanie aj myslenie človeka, nezávislé od starých vzorcov. Preskúmame tiež možnosti jogy v prevencii a terapii onkologických ochorení, a krátko sa dotkneme aj témy smrti a starostlivosti o duše zosnulých.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť a tým aj podporu tohto podujatia a témy 😊

 

Lektori podujatia: Matej Štepita a Paula Dobiašová

Vzdelávaním Vás budú viesť hlavne Matej a Paula, súčasťou vzdelávania sú však aj vstupy mnohých ďalších lektorov, ktoré starostlivo vyberáme podľa problematiky a cieľa vzdelávania.

Tému Joga a rakovina nám v decembri priblíži lektorka Miriam Bellušová, ktorá sa jej dlhodobo venuje a spolupracuje aj s Ligou proti rakovine.

 

Cena:

Cena vstupenky na školenie: 180 eur

Cena vstupenky pre členov (25% zľava): 135 eur

Možnosti zľavy:  ak je cena jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám a nájdeme riešenie

 

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Paule Dobiašovej:

paula.dobiasova@jogapremena.sk, 0905 799 742

 

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.