Zaujíma nás súčasné dianie a máme snahu podporiť priaznivý vývoj nielen našimi online aktivitami, ale aj prvými hodinami jogy v otvorenom priestranstve. Situáciu pozorne sledujeme a naše podujatie sa uskutoční hneď vtedy, ako to bude možné z hľadiska legislatívy aj vašej bezpečnosti. Hľadáme priestory, kde bude možné cvičiť aj vzdelávať sa na čerstvom vzduchu. Zároveň vnímame súčasnú situáciu ako spoločenskú krízu, ktorá poukazuje na potrebu nového nastavenia hodnôt. Podľa nášho pohľadu sa v kríze ukazuje, že potrebujeme na spoločenskej úrovni zmeniť viacero vecí, konkrétne:

  • Uvedomiť si veľkú hodnotu skutočných ľudských stretnutí s úprimným záujmom o druhého pre duševné aj telesné zdravie
  • Nadradiť aktívnu starostlivosť o svoje zdravie a imunitu (pohyb, čerstvý vzduch, príroda, životospráva, otužovanie,…) nad pasívne upínanie sa k liekom a vakcínam, ktoré nás “zachránia”
  • Podporovať silu samostatného vedomia, ktoré odoláva strachom a sugesciám zo strany médií a politikov
  • Podporovať zdravú individualitu človeka, slobodu aj zodpovednosť jednotlivca za svoj osud aj voči druhým a možnosť dôstojného sebaurčenia
  • Priniesť do verejnej debaty spirituálny pohľad na človeka ako na celostnú bytosť, ktorá má telo, dušu aj ducha a tieto zložky navzájom spolupôsobia
  • Vychádzajúc z neho podporovať ľudí v tom, aby našli svoje životné poslanie (duchovné centrum) a tak stabilizovali svoje duševné aj telesné zdravie

Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že lektor plánovaného seminára dlhodobo vnáša tieto hodnoty do svojho vyučovania. Seminár s ním preto pokladáme za dobrú možnosť, ako skvalitniť jogovú prax na Slovensku a vniesť do nej práve spomínané hodnoty.

Heinz Grill
vo variácii ásany polmesiac anjaneyásana

Viac informácii o plánovanom júnovom seminári nájdete tu:

https://www.uciteliajogy.sk/events/vikend-pre-instruktorov-jogy-telo-dusa-a-duch-s-heinzom-grillom/

Záujemcovia o tému seminára, inštruktori, lektori a učitelia jogy, ako aj budúci učitelia jogy sú srdečne vítaní.

Matej Štepita, 27. 4. 2020

Škola jogy Premena

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.