Učiteľ alebo inštruktor jogy sa na svojich lekciách často stretáva s otázkami o správnom dýchaní. Medzi účastníkmi je známe, že k joge patria aj dychové techniky a niekedy zo zvedavosti, inokedy pre riešenie vlastných potiaží, zisťujú cvičiaci, ako to s tým dychom vlastne je. Jogový prístup Nová jogová vôľa sa vyznačuje tzv. školou slobodného dychu. Dych teda pri cvičení nie je vedome usmerňovaný, zintenzívňovaný alebo zadržiavaný, ale ostáva voľne plynúci, neviazaný, slobodný.

Týmto spôsobom je možné nepriamo prispievať k harmonizácií dychu a zvýšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

Jogová učiteľka, Miriam Bellušová, ktorá vedie Školu jogy AD-joga, pripravila aj v súvislosti s ochorením Covid-19 sériu videí, kde sa venuje jednoduchým pohybom, podnecujúcim jednotlivé typy dýchania, aby sa takto posilnila kvalita dychu. Mnohí ľudia pociťujú po prekonaní Covid-19 určité obmedzenia spojené s dýchaním, ako je rýchlejšie zadýchanie, nedostatočnosť dychu, tlak na hrudníku a pod. Terapeuti im odporúčajú rehabilitáciu pomocou dychových cvičení. Jogový prístup Nová jogová vôľa umožňuje pracovať s dychom veľmi kvalitným spôsobom, bez jeho vedomej manipulácie, čo je z fyziologického a aj duševného hľadiska veľmi cenné.

Cvičenia, ktoré môžu záujemcovia cvičiť prostredníctvom videí podnecujú tzv. výšku a hĺbku dychu, inak povedané horné hrudné dýchanie a bránicové brušné dýchanie. Pri cvičení tvorí dôležitý prvok vnímanie vzdušného okolia, ktoré svojou otvorenosťou napomáha k ľahkosti a voľnosti dychu. Hovoríme tu o tzv. šírke dychu, alebo postrannom dýchaní. Špecifické typy dýchania predstavujú dýchanie pod kľúčne kosti a centrované dýchanie. Videozostavy sú vhodné aj pre tých, ktorí majú v spojitosti s dychom nesprávne návyky (plytké alebo zatajené dýchanie), ale celkom prirodzene pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho dychu. Môžu byť tiež inšpiráciou pre učiteľov a inštruktorov jogy pre ich lekcie. Cvičenia vychádzajú z jogového konceptu Nová jogová vôľa od jogového učiteľa a spisovateľa Heinza Grilla a sú inšpirované jeho knihou “Slobodný dych – Der freie Atem”. Táto kniha bude tento rok vydaná aj v slovenskom jazyku. 

VENUJME SA DYCHU – ÚVOD

V sérií krátkych videí sa budeme spoločne venovať dychu. Oboznámite sa so zásadami tzv. voľného alebo slobodného dychu a ukážeme si jednoduché cvičenia, ktoré vedú k harmonizácií dychu a zlepšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

Cvičenia voľného dychu sú vhodné pre ľudí, ktorí po prekonaní covidu pociťujú obmedzenia spojené s dýchaním (rýchle zadýchavanie, nedostatočnosť dychu), ale aj pre tých, ktorí majú v spojitosti s dychom nesprávne návyky (plytké alebo zatajené dýchanie) a pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho dychu.

Cvičenia sú inšpirované jogovým konceptom Nová jogová vôľa od jogového učiteľa a spisovateľa Heinza Grilla a jeho knihou “Slobodný dych – Der freie Atem”.

VENUJME SA DYCHU II.

V druhej časti si vysvetlíme cvičenia, ktoré podnecujú výšku a hĺbku dychu, inak povedané horné hrudné dýchanie a bránicové brušné dýchanie. Pri cvičení tvorí dôležitý prvok vnímanie vzdušného okolia, ktoré svojou otvorenosťou napomáha k ľahkosti a voľnosti dychu. V

Tieto videá sú pripravené pre ľudí, ktorí po prekonaní covidu pociťujú obmedzenia spojené s dýchaním (rýchle zadýchavanie, nedostatočnosť dychu), ale aj pre tých, ktorí majú v spojitosti s dychom nesprávne návyky (plytké alebo zatajené dýchanie). Sú však vhodné tiež pre tých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho dychu.

V sérií krátkych videí sa spoločne venujeme dychu. Oboznámite sa so zásadami tzv. voľného alebo slobodného dychu a ukážeme si jednoduché cvičenia, ktoré vedú k harmonizácií dychu a zlepšeniu celkovej duševnej rovnováhy. Cvičenia vychádzajú z jogového konceptu Nová jogová vôľa od jogového učiteľa a spisovateľa Heinza Grilla a sú inšpirované jeho knihou “Slobodný dych – Der freie Atem”.

Vo videu zaznie skladba Green Sleeves (L.Fleury) v  interpretácii Beáty Bellušovej, flauta.

VENUJME SA DYCHU III:

Zaujímavou a veľmi cennou kvalitou dychu je jeho šírka. Dych prúdi viac pod spodné rebrá, smerom k obličkám a do bokov. Tento typ dýchania sa označuje aj ako postranné dýchanie.

V ďalšej časti seriálu sa vysvetlíme, aké pohybu podnecujú tento typ dýchania a tiež to, že kvalitné postranné dýchanie je spojené aj s rozpínavou prácou chrbtice a pohybmi paží v priestore. 

Vrátime sa aj k balančným pozíciám na jednej nohe, ktoré vedú dych viac do hĺbky trupu. 

Pozície a ich súvislosť s dychom spoznáte najlepšie, ak ich vyskúšate spolu so mnou :-).

VENUJME SA DYCHU IV.

10-minútovka jogy pre zlepšenie kvality dychu – 4. časť Dych je neustálou výmenou medzi vnútorným prostredím človeka a vonkajším, okolitým svetom. S dychom prijímame nielen kyslík, ale aj nálady a vzťahové ladenia. K tomu, aby do nás nevedomky z okolia nenasiakli okolité, nie vždy priaznivé pomery, vieme pôsobiť celkom konkrétne, len musíme byť bdelý a vedome spracovávať dojmy, ktoré k nám prichádzajú. Nebyť v stave rezignácie, ale stále vedome utvárať svoje kroky a ciele. V poslednej časti seriálu Venujme sa dychu Vás naučím cvičenie, ktorým môžete spoznať kvalitu dychu, ktorou je rytmus. Vplyvom vonkajších tlakov často “ani nedýchame”. Plytký nádych sprevádza nepatrný výdych a tak sa v pľúcach hromadí nečistý vzduch a zaťažuje nás nielen ako látka, ale aj ako nedobrý pocit. Vyskúšajte si cvičenie rytmizácie dychu a naučte sa predlžovať fázu nádychu a výdychu do zmysluplného rytmu. Ukážeme si tiež jogovú pozíciu ryba, charakteristickú hlbokým predýchaním. Ak Vás cvičenia venované dychu zaujali, sledujte ponuku kurzov jogy. Naučíte sa na nich o dychu a zdravom pohybe ešte oveľa viac. Dychové cvičenia sú inšpirované knihou Slobodný dych od autora Heinza Grilla. Vo videu zaznie skladba The sad princess, zo zbierky Flauto Dolce, L. Daniel, v interpretácií Beáty Bellušovej.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.