V cykle “Dialógy o spiritualite” vám prinášame rozhovory hostí, ktorí sa dlhodobo venujú duchovným otázkam z rôznych perspektív. Hľadáme čo nás spája, ale aj v čom sme rôzni. Vždy sa pýtame na to, ako môže spiritualita inšpirovať a ovplyvniť náš každodenný život. Dialóg nevedú len naši hostia, ale aj vy, ktorí sa rozhodnete našich stretnutí zúčastniť. V druhej časti večera je priestor a čas položiť hosťom vaše konkrétne otázky.

Do prvého májového dialógu k téme slobody sme pozvali vzácneho hosťa, nášho priateľa Dr. Emila Páleša. Vo svojom životnom diele – angelológii – popisuje pôsobenie rôznych duchovných síl či bytostí na vývoj jednotlivca aj spoločnosti. Stálym hosťom tohto cyklu je náš lektor Matej Štepita, ktorého téma slobody tiež bytostne zaujíma a študuje ju ako v joge, tak aj v psychológii.

Kedy je človek naozaj slobodný? Ako sme na tom dnes?

Čo slobodu podporuje, a čo ju naopak obmedzuje?

Aký je rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou slobodou človeka? Súvisia nejako?

Podporuje spiritualita slobodu človeka, alebo ho naopak zväzuje svojimi pravidlami a normami?

Otázky a odpovede spoločne hľadali v moderovanom dialógu Michaely Šimonovej naši hostia Emil Páleš a Matej Štepita.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.