Praktické základy spirituálnej cvičebnej cesty

Ľudské zdravie a ľudský rozvoj sú spojené prostredníctvom duševného života. Duševnú rovinu je možné vedome spoznávať, usporiadavať a rozvíjať praxou jogy. Kniha”Duševná dimenzia jogy” prináša podrobné opísanie jednotlivých oblastí vedomia. Každú z nich charakterizujú určité ľudské vlastnosti a schopnosti. Ich rozvojom sa človek stáva celistvejším, usporiadanejším a vnímavejším v rámci svojho života, ako aj v širšom rozmere sociálneho života.

Autor knihy, spirituálny učiteľ Heinz Grill, spája tieto duševné oblasti so základnými čakrami, ktoré sú v knihe zoradené do siedmych tématických celkov. Publikácia obsahuje teoretickú časť, ktorá sa venuje detailnému rozpracovaniu témy duševnej roviny života a vo veľkej miere sa autor venuje aj jednotlivým pozíciam jogy – ásanam. Každá z nich zahŕňa popis k cviku, zodpovedajúcemu obrazu, významu, obsahu a samozrejme aj popis k praktickému prevedeniu cviku. Na základe tejto príručky si dokáže cvičiaci samostatne vyskladať zmysluplné zostavy pre svoju prax jogy:

4. anáhata čakra – utváranie života na základe obsahu

/pozície: stoj v podrepe, strom, stoj na pleciach, obrazné prežívanie chrbtice/

3. manipúra čakra – rozvoj cítenia šírky

/pozície: pluh, kliešte, trojuhlník, trojuhoľník v ľahu, ťava/

5. višudha čakra – otvorenosť, odpútanie a nový začiatok

/pozície: polmesiac, krídla, gesto jogy/

2. svádhisthána čakra – zhromažďujúci pohyb

/pozície: predklon v stoji, polmesiac v stoji, kobylka/

6. adžňá čakra – rozvoj nezávislej sily vedomia

/pozície: kobra, stoj na hlave, točný sed/

1. múládhára čakra – rozvoj slobodne použiteľnej rozhodnosti

/pozície: poloha nohy, zem, páv/

7. sahasrára čakra – rozvoj úplnej slobody od tela

/pozície: lotos, škorpión, polovičný diamant, holubica/

Na obrázku sú zobrazené čakry v súvislosti s pôsobnosťou,
ktorú predstavujú kvality planét slnečnej sústavy.
Oblasť srdca so srdcovou čakrou (slnečná kvalita) sa nachádza v strede.
Ďalšie čakry sú v zrkadlovej obraznosti spájané prostredníctvom kruhov.

Celkové zdravie človeka bezprostredne súvisí s aktivitou vedomia. Čítaním, štúdiom a praxou jogy sa človek učí do života zapájať bdelé a jasné vedomie, zbystruje svoju pozornosť, rozvíja objektívne rozlišovanie a tvorbu pravdivého úsudku. Časom dokáže prostredníctvom silnejúcej cieľavedomosti svoje hranice nanovo prekročiť, aby v praxi dokázal myslieť a utvárať hodnotné diela slobodného ducha v harmonickej a estetickej forme.

Posilnením a rozvíjaním duševného života dochádza k podpore psychického a súčasne aj fyzického zdravia. Rozvinutím aktívneho bdelého vedomia sa človek zároveň stáva vnímavejším k okoliu, nadobúda schopnosť objektívneho úsudku, ako aj silu vysporiadavať a konfrontovať sa s vyvstávajúcimi životnými udalosťami. S rozvojom týchto schopností dochádza prirodzene k posilneniu ľudskej inidividuality a tiež k podpore celkovej obranyschopnosti organizmu.

Pre inšpiráciu prikladám vybrané časti z knihy “Duševná dimenzia jogy”:

Knižka obsahuje podrobné popisy k jednotlivým fázam cvičenia, ktoré sú obohatené o estetické fotografie autora:

Pri opise jogovej pozície sa autor v prvom kroku zaoberá obrazom a významom cviku, následne v druhom kroku približuje samotné prevedenie ásany, ako je uvedené aj pri opise jogovej pozície ásany škorpión:

Knižku tvorí plnohodnotých 341 strán, ktoré spolu predstavujú komplexný učebný materiál pre každého praktikanta, učiteľa jogy, ako aj záujemcu o hlbšie spoznávanie jogy.

Knihu je možné si objednať na stránke školy joga AD-joga v cene 18,00 eur: objednať knihu
Autorka článku: Simona Žiláková, učiteľka jogy / 5. 11. 2020

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.