Posledný septembrový víkend sa v Bratislave pod záštitou Zväzu učiteľov jogy konal odborný seminár na tému “Pokročilé ásany a zdravé výzvy života“. Táto zaujímavá téma oslovila mnohých účastníkov, či už budúcich učiteľov/lektorov jogy alebo aj inštruktorov, ktorí už majú vlastnú prax s vedením hodín jogy. Otázky, ako podporiť zdravotnú stránku  a duševné vlastnosti účastníkov kurzu, ako ich prepojiť s pokročilými ásanami a rovnako ako sa sám učiteľ môže zdokonaľovať vo formovaní a prevedení pokročilých ásan boli pre všetkých záujemcov cennými informáciami.  Seminár viedol skúsený lektor L. Vivek, ktorý má takmer 20-ročné skúsenosti s jogou a 10 rokov jogu vyučuje. O svoje dlhoročné poznatky sa prednášajúci podelil s účastníkmi seminára počas teoretickej i praktickej časti víkendu.

 V teoretickej časti sa riešili otázky zmyslu a významu pokročilých ásan, motivácia účastníkov kurzov k pokročilým ásanám, rozvoj duševných vlastností, ktoré cvičením pokročilých ásan dokážeme podporiť a rozvinúť. Diskutovalo sa aj na tému pokročilosť v joge, aké sú kritéria pokročilosti, ako prekonávať strach a bloky pri cvičení, ako bezpečne navádzať účastníkov do ásan a kedy je čas na pokrok u učiteľa a u účastníka.

V priebehu seminára sa záujemcovia školili aj v praktickej stránke, kde sa snažili zlepšiť v jednotlivých ásanach a zdokonaliť ľahkosť, prevedenie a peknú formu cviku. Zo širokej palety jogových pozícií sa počas seminára trénovali napr. škorpión, holubica, ťava, stoj na rukách, stoj na hlave, kôň, či polovičné kliešte s výkrutom. Nasadenie a radosť z každého posunu vpred bola u cvičiacich viditeľná a mnohým sa počas víkendového seminára podarilo prekročiť svoje hranice a hlbšie preniknúť do podstaty preberanej ásany. Tvorivá atmosféra a učenie sa nových poznatkov bolo dobrou príležitosťou ako si pokročilé ásany vyskúšať v skupine, ktorá sa navzájom vnímala, bola živá, zanietená, schopná tvoriť a inšpirovať sa.

Ako by sme mohli stručne zhrnúť tému „Pokročilé ásany a zdravé výzvy života“? Pokročilosť v joge je prepojená so schopnosťou dobre sa koncentrovať. Neustála práca s predstavami a s vedomím nám pomáhajú ukľudniť sa, znovu sa sústrediť, formovať a rozvíjať na jednej strane ásany a na strane druhej samotného cvičiaceho. Človek sa stáva viac sústredný, odvážny a schopný zvládať väčšiu záťaž. Na svoje okolie pôsobí inšpiratívne, vyrovnane a esteticky. Význam cvičenia pokročilých ásan spočíva v podpore ozdravného procesu u jednotlivca a v celej spoločnosti.

„Výzvy posúvajú človeka ďalej. Pokrok a jeho smerovanie je ovplyvnené myšlienkou, ktorá proces rastu sprevádza.“

Katarína Eštoková 29. 9. 2020

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.