Učiteľ jogy Matej Štepita v rozhovore na tému koronakrízy s Heinzom Grillom, skúseným odborníkom v oblasti jogovej a liečebnej praxe.

Ako sa dá vnímať koronakríza z celostnej perspektívy? V čom spočívajú jej príčiny? Ako vzniká ochorenie? Aké možnosti a perspektívy má človek, aby z nej vyšiel posilnený?

O týchto otázkach sme rozprávali s Heinzom Grillom, zakladateľom súčasného spirituálne-jogového smeru, ktorý má aj medicínske vzdelanie a témam zdravia sa venuje z telesného, duševného aj duchovného pohľadu. Za duchovnú príčinu celej krízy pokladá fenomén sugescie a manipulácie, rozšírený dnes nie len v médiách, ale aj v mnohých spirituálnych prístupoch. Sugescia vyvoláva strach a ten spôsobuje prepuknutie ochorenia. Naopak za najlepší prostriedok podpory imunity pokladá posilnenie vlastného samostatného myslenia, vedomej aktivity a sily sebaurčenia človeka, ktoré zvyšujú aj odolnosť voči strachom a manipuláciám prichádzajúcim zvonku.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.