V knihe Slobodný dych sa autor Heinz Grill zaoberá viacerými rovinami ľudského života, ktoré so slobodou dychu súvisia. Bežne sa v joge dych spája prevažne s rovinou životnej energie, ktorú cvičiaci riadi prostredníctvom dychových cvičení – v sanskrite známych ako prāṇāyāma. Knižka však poukazuje na nové horizonty v rámci prepojenia slobodného dychu s rovinami ľudského duševného a myšlienkového života a v neposlednom rade aj s rovinou životných síl a fyzického zdravia. Venovaním pozornosti obsahom jednotlivých tém, zodpovedajúcou tvorbou predstáv, praktizovaním slobodnej pohybovej dynamiky a estetickým utváraním ásan môže cvičiaci priaznivo podporiť slobodné plynutie dychu.

Kniha obsahuje niekoľko častí, ktoré pozostávajú z hlbšieho porozumenia dýchaniu v súvislosti s antropozofickou medicínou, základov cvičení školy slobodného dychu, kapitol venovaných praktickým a terapeutickým pôsobeniam cvičení slobodného dychu, ktoré tvoria ústrednú časť knižného diela, kapitol zaoberajúcich sa dychovými cvičeniami prāṇāyāma a tiež myšlienkami o primeranej duchovnej rozvojovej ceste človeka súčasnosti, ktoré tvoria obsah záverečnej kapitoly.

V úvodných častiach autor opisuje jednotlivé formy dychu, šírku v dýchaní, vertikálu v dychu, hĺbku dýchania, ako aj centrovanie prúdu dychu k prežívaniu stredu v srdci. Tiež sa venuje aj téme plynutia dychu v jeho dostredivej alebo odstredivej dynamike, ktorá sa dá uviesť do súvislosti s pohybovou dynamikou pri utváraní ásan.

Jadro knihy tvoria kapitoly s detailnými popismi a krokmi pre vykonanie cvičení, ako aj estetickými ilustráciami a fotografiami autora v rôznych obdobiach života a jogovej praxe. V tejto časti knihy sa autor tematicky venuje napr. pozícii luku v kapitole o šírke a zvnútornení, ktorej súčasťou sú aj popisy k pozíciam Ondrejov kríž alebo poloha rovnováhy. V jednej z ďalších kapitol nájdete napr. rozpracovanie balančnej pozície hlava-koleno v súvislosti s témou cieleného nasadenia sily. V jednotlivých kapitolách sú rozpracované aj ďalšie pozície ako napr. pluh a ryba v súvislosti s témou diferencovanosti, pozície váha a stoj na hlave, ktoré predstavujú ásany vhodné pre rozvoj citu pre formu alebo tiež pozície ťava a šimá rovina vhodné pre budovanie sily rozpínania v chrbtici. Nechýba pozícia polmesiaca a polovičného diamantu v spojení s témou ustúpenia fyzického tela.

Kniha “Slobodný dych a svetelno-duševný proces” predstavuje ucelenú príručku k spoznávaniu dýchania v hlbších súvislostiach života k porozumeniu ktorých môže cvičiaci dospievať prostredníctvom zaoberania sa obsahom textov, vizuálnymi prílohami knihy, praktizovaním estetických jogových pozícií – ásan, ako aj praxou hlbšieho myšlienkového zaoberania sa formou meditácie.

Knihu “Slobodný dych” je možné si objednať vo vydavateľstve AD-joga:

Viac informácií o knižke

Objednať si knižku

Možnosť zaoberať sa témou slobodného dychu a meditácie, ako aj spoznať prácu autora knihy Heinza Grilla bude možné aj na blížiacom sa workshope pre verejnosť, ktorý bude súčasťou školenia pre inštruktorov jogy v Bratislave v dňoch: 25. 6. – 27. 6. 2021:

Viac o worskhope pre verejnosť

Viac o školení pre učiteľov jogy

Autorka článku: Simona Žiláková, učiteľka jogy

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.